31 grudnia wygasła umowa, na mocy której Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej wynajmowało od częstochowskiego samorządu budynek przy ul. Krakowskiej. Dotychczasowy czynsz, jaki Hospicjum opłacało opiewał na niemal 50 tysięcy złotych miesięcznie. Od nowego roku kwota ta może być znacznie wyższa. W grę wchodzi także odkupienie budynku od miasta.

– To Stowarzyszenie miało zawartą umowę użyczenia – nie najmu, to trzeba dodać, bo tu nie ma mowy o kosztach – mówi Tomasz Jamroziński, kierownik biura prasowego Urzędu Miasta Częstochowa:

– Umowę miało do końca ubiegłego roku. Przed wygaśnięciem umowy Stowarzyszenie wystąpiło o przedłużenie do 31 lipca na 2023 roku. Po przeanalizowaniu możliwości udzielenia pomocy de minimis, prezydent miasta wydał zarządzenie w tej sprawie. Następnie został przygotowany do umowy użyczenia nieodpłatną formą korzystania z nieruchomości gminy, które hospicjum korzysta od 2006 roku.

Jak wygląda obecna sytuacja hospicjum komentuje prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej, Anna Kaptacz:

– W obecnej sytuacji, mamy nadal taką samą sytuację jak na koniec 2022 roku. W grudniu spotkaliśmy się z prezydentem miasta Częstochowy, który przedstawił nam taką ofertę, że możemy ten budynek zakupić, albo go dzierżawić. Zakup to jest ponad 4 mln zł, albo dzierżawa miesięczna na 6 lat to prawie 60 tys. miesięcznie. Postanowiliśmy, aby odkupić ten budynek od urzędu miasta, bo wtedy mamy większe możliwości, chociażby pozyskiwania środków unijnych na przeprowadzenie tutaj adaptacji, odpowiedniego remontu. Dlatego postanowiliśmy zdobyć środki na wykup, a prezydent pozwolił nam i przedłużył korzystanie z tego budynku na wcześniejszych zasadach do końca lipca 2023, czyli dał nam czas 7 miesięcy, abyśmy środki mogli zdobyć.

Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej ma nadzieję, że wszystko skończy się dobrze, w końcu takie miejsce jak hospicjum jest potrzebne:

– Gdyby nie to miejsce to będzie nam bardzo trudno. Bo takiego dobrego w Częstochowie to chyba nie znajdziemy, bo i ten budynek bardzo się nam przydaje do tego żeby świadczyć te działalności. Hospicjum domowego dla dorosłych i dla dzieci. Poradnie opieki perinatalnej, wsparcie osieroconych, tu mamy gabinet zabiegowy, punkt pobierania krwi, tu także jest zakład pielęgniarski opieki domowej. Magazyn sprzętu, który wypożyczamy pacjentom i bardzo ważna baza transportowa, bo przecież my przede wszystkim jeździmy do pacjentów, codziennie wjeżdża ponad 100 zespołów i dociera w różne zakątki Częstochowy.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, nazywane potocznie Hospicjum Częstochowskim, przeżywa w tym roku jubileusz 30-lecia istnienia. Pomysł utworzenia Stowarzyszenia narodził się w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie i był odpowiedzią na bieżące potrzeby personelu medycznego oraz pacjentów. Początki Hospicjum były trudne, bo przypadły na czas zmian ustrojowych i zapaści gospodarczej 1994 roku. Jednak chęć niesienia pomocy pacjentom nieuleczalnie chorym triumfowała nad trudnościami, dzięki czemu Częstochowa dysponuje dzisiaj ogromnym zapleczem opieki paliatywnej.

Skip to content