Co powstanie przy ul. Krakowskiej?

Fot. Radio Fiat

Jeszcze kilka miesięcy temu przy ul. Krakowskiej stała XIX-wieczna budowla. Teraz został po niej tylko gruz. Co zostanie zbudowane w miejscu wyburzonej kamienicy? Takie pytanie zadaliśmy mieszkańcom Starego Miasta w Częstochowie, którzy teren budowy oglądają na co dzień:

– Niedawno rozburzyli ten budynek, ale co tu powstanie? Tego nie wiem. Chyba żaden z mieszkańców nie słyszał niczego w tej sprawie.
– W tym miejscu przydałby się jaki sklep, może Biedronka?
– Słyszałam, że ma być tędy przeprowadzona droga. Chodzi o połączenie ronda Mickiewicza z trasą, ale nie wiem na pewno.
– Tutaj to raczej powstaną jakieś bloki komunalne. W sumie przydałyby się takie z porządnym parkingiem.

Jak się okazuje, właścicielem terenu, na którym znajdował się mieszkalny budynek wielorodzinny, jest miasto, natomiast zarządzaniem i administracją posesji do tej pory zajmował się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie. Wyburzenie kamienicy z przełomu XIX i XX wieku ponownie wzbudziło kontrowersje wśród niektórych osób. Jak tłumaczy rzecznik ZGM-u Anna Wojtysiak – takie rozwiązanie było niezbędne, ponieważ koszty remontów obiektu były nieopłacalne.

– Budynek był w bardzo złym stanie technicznym. Były to m.in. poluzowane fundamenty czy pęknięcia ścian elewacyjnych. Po decyzji nadzoru budowlanego oraz urzędu miasta został wyburzony pod koniec 2020 roku. Znajdujące się tam lokale zostały wcześniej opróżnione i wyłączone z użytkowania. Ze względów bezpieczeństwa, wejścia do budynku zostały wcześniej zamurowane. Przetarg na rozbiórkę, w którym wzięło udział 11 ofert, wygrała firma BAKAMAX Spółka Z.o.o. Koszt rozbiórki to prawie 90 tys. zł.

Co do przyszłości terenu decyduje miasto, o czym mówi rzecznik urzędu Włodzimierz Tutaj:

– Obecnie miasto nie posiada konkretnych planów, co do zagospodarowania tego terenu. Jeżeli okaże się, że zaplanowana w tym rejonie realizacja inwestycji drogowej (budowa połączenia ulic 1 Maja z Krakowską) nie pogorszy warunków zagospodarowania tej działki, będzie mogła być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

Mieszkańcy Starego Miasta mówią o budowie obiektów do zamieszkania. O tym, czy powstaną w miejscu wyburzonej kamienicy, dowiemy się dopiero za jakiś czas. Nowy budynek komunalny w Częstochowie powstaje natomiast przy ul. Syrokomli. W planach jest również realizacja obiektu przy ul. Bardowskiego.

ABK