Co z przyszłością roweru miejskiego w Częstochowie?

Fot. Radio Fiat

Kilka tygodni temu pisaliśmy na łamach naszego portalu o możliwości skorzystania z roweru miejskiego w Częstochowie z blisko miesięcznym opóźnieniem. Obecnie zarząd firmy Nextbike Polska podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Jego celem jest umożliwienie dalszego funkcjonowania rowerów miejskich w 39 miastach w Polsce.

Decyzja została spowodowana pandemią, przez którą operator m.in. Częstochowskich Rowerów Miejskich boryka się z problemami finansowymi. Problemy te są następstwem zakazu korzystania z rowerów miejskich, który obowiązywał od początku kwietnia do 5 maja. By umożliwić nieprzerwaną możliwość korzystania z rowerów, spółka postanowiła rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne.

– Dla naszych użytkowników nic się nie zmienia. Rowery miejskie w 39 systemach w Polsce będą funkcjonowały normalnie. Zarówno nam, jak i naszym wierzycielom oraz miastom, zależy na tym, żeby rower miejski, który stał się symbolem sukcesu, nowoczesności i ekologii, przetrwał zawirowania spowodowane pandemią i mógł dalej się rozwijać. Liczymy na wsparcie i współpracę władz miejskich tak, aby rower nie stał się pierwszą biznesową ofiarą pandemii w transporcie publicznym w Polsce. Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcie układu z wierzycielami ma na celu zapobieżenie pogorszeniu sytuacji finansowej spółki, jej niewypłacalności oraz ogłoszenia jej upadłości. Restrukturyzacja to standardowa procedura przewidziana kodeksem handlowym w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Nie oznacza zagrożenia dla bieżącego funkcjonowania spółki – zapewniała Paulina Wójcicka z biura prasowego Nextbike, użytkownicy częstochowskich rowerów miejskich mogą być spokojni.

Firma Nextbike dalej realizuje swoje zobowiązania wobec miasta, zgodnie z zawartą umową. Wciąż relokuje, serwisuje oraz odkaża rowery i stacje. Bez zmian mają pozostać także ceny za wypożyczenie jednośladu. Tak ma być do końca sezonu, który z powodu ponad miesięcznego przestoju może zostać wydłużony.

– Prowadzimy nieobowiązujące rozmowy o przedłużeniu funkcjonowania systemu do końca listopada, bądź początku grudnia. Zwykle sezon kończył się z ostatnim dniem października. Spółka Nextbike pozytywnie zaopatruje się na takie plany. Warto także dodać, że z Nextbike, jako obecnym operatorem systemu mamy umowę do końca roku. Niezależnie więc od sytuacji, jaka by wniknęła, i tak w tym roku będziemy rozpisywali przetarg – tłumaczył Marcin Świtała, główny specjalista, manager sportu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

Firma Nextbike będzie miała możliwość wzięcia udziału w przetargu, o ile zarząd spółki wyrazi taką chęć i pozwoli na to kondycja finansowa. Pierwsze procedury przetargowe są wstępnie planowane po wakacjach.

Rowery miejskie pojawiły się w Częstochowie w kwietniu 2018 roku. Wówczas skorzystano z nich prawie 180 tys. razy.

BNO