IPN

W minionym roku częstochowianie mogli uczestniczyć w szeregu imprez organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Działający w regionie historycy pracują w Oddziale IPN w Katowicach, ale wykonują czynności służbowe w Częstochowie. We wrześniu zeszłego roku siedziba IPN została przeniesiona z ul. Łódzkiej na ul. Sobieskiego 7.

Obecnie w Częstochowie czynności służbowe pełni 4 historyków – archiwiści, pracownik biura lustracyjnego, pracownik naukowy Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej, do połowy zeszłego roku był zatrudniony również edukator.

Od kilku miesięcy IPN milczy. Nie zaprzestał oczywiście swojej działalności. U źródła dowiedzieć się można, że jego przedsięwzięcia są mniej widoczne, jeden z historyków pełniących czynności służbowe w Częstochowie udziela wykładów, Instytut wystąpił również do szkół z ofertą edukacyjną.

– Ze swoją ofertą występujemy co roku i przedstawiamy ją szkołom ponadgimnazjalnym, gimnazjalnym, tak też było w roku 2015, kiedy oferta edukacyjna została wysłana do szkół województwa śląskiego, w tym też do Częstochowy, innych miast i miejscowości. […] Są szkoły, które z nami współpracują, np. jedno z częstochowskich liceów uczestniczyło w I etapie turnieju „Oblicza przeszłości. Turniej debat historycznych”. W innym przedsięwzięciu, w konkursie “II wojna światowa we wspomnieniach pokoleń”, Gimnazjum nr 3 w Częstochowie również brało udział – mówi asystent prasowy Oddziału IPN w Katowicach, Monika Kobylańska.

Proszony o informacje na temat przedsięwzięć IPN w Częstochowie dyrektor Oddziału w Katowicach, dr Andrzej Sznajder, poprosił o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej. Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, dr hab. Adam Dziurok, poinformował, że przedsięwzięcia IPN w Częstochowie będą prowadzone.

Publiczne przedsięwzięcia IPN mają zostać przywrócone po objęciu obowiązków przez nowego edukatora, co prawdopodobnie będzie miało miejsce w lutym.

Wśród imprez, które miały miejsce w 2015 r., warto wymienić choćby majową „Noc Muzeów” (m.in. prelekcje o Żołnierzach Wyklętych i Polsce Podziemnej, film o Konspiracyjnym Wojsku Polskim, wystawa fotografii), majową wystawę fotografii „Milcząc, wołają” o poszukiwaniu szczątków ofiar systemu komunistycznego, do wiosny odbywały się w Bibliotece Publicznej „Spotkanie z IPN-em”, gdzie poruszano m.in. kwestie życia codziennego w PRL czy relacji Kościoła i kultury. Słuchacze Radia Fiat mogli zapoznać się z wypowiedziami historyków IPN na temat np. Krwawego Poniedziałku, działań partyzanckich, „ostatniej wojennej stolicy”, strajków w częstochowskich zakładach.

Krzysztof Rygalik

Skip to content