Coraz więcej dzieci z Ukrainy w częstochowskich szkołach

Od 24 lutego, czyli od dnia napadu Rosji na Ukrainę, w częstochowskich szkołach naukę podjęło prawie 550 dzieci ukraińskiego obywatelstwa. Największą grupę (ponad 450 uczniów) stanowią dzieci w szkołach podstawowych.

W szkołach ponadpodstawowych jest to niespełna 70 uczniów, natomiast w przedszkolach – 30 dzieci. W przypadku nauczania dzieci z obcych krajów system polskiej edukacji przewiduje dwie możliwości. Jak wyjaśnił Rafał Piotrowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, obie te formy funkcjonują w naszym mieście.

– Mamy do wyboru albo naukę w tradycyjnej formie, wraz z dodatkowym ewentualnym wsparciem w postaci godzin na włączenie się w system edukacji (głównie dodatkowe godziny języka polskiego), albo uczestnictwo w tzw. oddziałach przygotowawczych, czyli w dodatkowych grupach tworzonych dla dzieci z Ukrainy ze specjalnie przygotowanym programem nauczania tak, aby mogły lepiej się przygotować do kolejnego roku szkolnego – powiedział Rafał Piotrowski.

Od poniedziałku 21 marca w Częstochowie zostaną uruchomione oddziały przygotowawcze w siedmiu placówkach edukacyjnych.

– W Szkole Podstawowej nr 8, 31, 39, 41 i 49, a także w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym oraz w V Liceum im. Adama Mickiewicza. Mniej-więcej połowa dzieci ze szkół podstawowych będzie szła do klas ogólnodostępnych, natomiast reszta pójdzie do klas oddziałów przygotowawczych – dodał Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

Dzieci, które docierają do nas z Ukrainy, potrzebują dużego poczucia bezpieczeństwa. Tak nagła zmiana otoczenia i nauka w często obcym dla nich języku powoduje stres, który zdaniem psychoterapeutki Beaty Gizler, powinien być jak najbardziej minimalizowany.

– Należy pamiętać, że na samym początku dzieci potrzebują dużego poczucia bezpieczeństwa. Wtedy więcej czasu spędzają z mamą. Często jest tak, że są przeziębione i wyziębione. Młodsze dzieci zdecydowanie szybciej asymilują się w szkole. Najważniejszym aspektem w pierwszych dniach w nowym otoczeniu jest zintegrowanie się z rówieśnikami, a nie nacisk na naukę – powiedziała specjalistka.

Pomoc psychologiczna może być również potrzebna starszym uczniom, często narażonym na wyśmiewanie, np. z powodu bariery językowej. W tym przypadku niezbędna jest nauka języka polskiego, począwszy od podstawowych zwrotów.

BNO

Skip to content