Czerwcowe święcenia diakonatu i prezbiteratu

W czerwcu w archikatedrze częstochowskiej odbędą się uroczystości święceń. 1 czerwca, w wigilię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, bp Andrzej Przybylski wyświęci siedmiu kleryków na  diakonów, a tydzień później, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, abp Wacław Depo udzieli święceń prezbiteratu dziewięciu diakonom.

O przygotowaniach do święceń i samym obrzędzie mówi ks. dr Grzegorz Szumera — rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Bezpośrednim przygotowaniem do święceń, zarówno prezbiteratu, jak i diakonatu są tygodniowe rekolekcje. Kandydaci tradycyjnie odprawiają je w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie. Tam, pod przewodnictwem ojca duchownego, słuchają konferencji i modlą się. Jest to czas refleksji i ostatecznej decyzji, czy ja chcę wypowiedzieć to „tak” wobec Pana Boga — zdradzał ks. rektor.

Jeśli chodzi o przebieg święceń, to czymś najbardziej charakterystycznym jest złożenie przysięgi celibatu, odmawiania liturgii godzin i posłuszeństwa przełożonym kościelnym — kandydaci składają ją przed księdzem arcybiskupem i to wprowadza do bezpośredniego momentu święceń, w którym arcybiskup wypowiada specjalną modlitwę i ma miejsce nałożenie rąk — tłumaczył ks. Szumera.

Co się dzieje po święceniach zarówno prezbiteratu, jak i diakonatu?

Po święceniach, zazwyczaj następnego dnia, nowo wyświęceni księża, czyli neoprezbiterzy, odprawiają sami pierwszą Mszę Świętą zazwyczaj w swojej parafii rodzinnej i  potem, zanim dostaną nominację na parafię, mają szczególny czas, w którym odwiedzają różne wspólnoty, z którymi byli związani lub którym wiele zawdzięczają i dla nich sprawują Eucharystie — mówił rektor seminarium.

Natomiast tych, którzy przyjęli święcenia diakonatu czeka jeszcze rok zanim dotrą do prezbiteratu. Ten rok podzielony jest na 2 etapy. Pierwszy spędzają w seminarium, kończą pracę magisterską i zdają egzamin magisterski. W drugim semestrze, w czasie Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego, mają praktyki duszpasterskie na parafiach — dodaje ks. rektor Grzegorz Szumera.

Przypomnijmy, święcenia diakonatu 1 czerwca, święcenia prezbiteratu 8 czerwca. Obie Msze Święte rozpoczną się o godz. 10:00 w archikatedrze częstochowskiej.

DC