Częstochowska opłata śmieciowa w Prokuraturze

Fot. Radio Fiat

Do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wpłynął wniosek złożony przez radnego Piotra Wronę o podjęcie działań zmierzających do usunięcia naruszenia prawa.

Radny wniósł o zaskarżenie przez prokuraturę uchwały Rady Miasta Częstochowy z 3 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– W toku postępowania, które nie jest postępowaniem karnym, a administracyjnym, prokurator zwrócił się do Miasta Częstochowy o nadesłanie dokumentacji dotyczącej wydanej uchwały. Po przeanalizowaniu tej dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawa, a także orzecznictwa Sądów Administracyjnych, prokurator podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnego zaskarżenia tej uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – powiedział prokurator Tomasz Ozimek.

4 grudnia 2020 roku radny Piotr Wrona wystosował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach pismo w sprawie zbadania legalności uchwały. Ta jednak nie miała zastrzeżeń co do wprowadzenia takiego rozwiązania. Radny mówi, że na piśmie nie poprzestanie, oraz że jest to tylko jeden z wielu elementów walki o uczciwe naliczanie opłat za śmieci w Częstochowie.

– Jednym z elementów mojej walki jest to, że udało się „przymusić” spółdzielnię mieszkaniową „Nasza Praca”, żeby zmniejszyć tzw. ryczałt wliczony mieszkańcom, którzy nie posiadają liczników zużycia wody. Do tej pory byliśmy przekonywani, że jedyną prawdziwą i odpowiednio wyliczoną wartością jest 9 m³. W styczniu mieszkańcy naszego osiedla płacili za takie wartości. Teraz mamy wyliczone 3,6 m³ – podsumował radny.

W czwartek o godz. 17:00 odbędzie się zdalna, Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta, podczas której jednym z omawianych punktów ma być właśnie temat dotyczący opłat za śmieci.

BNO

Skip to content