Częstochowski Marsz w Obronie Życia

W Marszu Dla Życia i Rodziny wyruszyli spod Archikatedry św. Rodziny, by oddać hołd życiu. Temu jeszcze nienarodzonemu i temu, które trwa. W niedzielę w częstochowskiej archikatedrze odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył bp Antoni Długosz. Tuż po wspólnej modlitwie uczestnicy przemaszerowali Alejami, by dojść na jasnogórskie błonia i tam złożyć symbolicznie białe kwiaty. Anna Kędziora, koordynator wolontariatu przy Fundacji dla Życia i Rodziny, przypominała, że to marsz stał się początkiem fundacji:

– Z marszu się wzięliśmy, od tego się zaczęły nasze działania, nasza idea stąd się wywodzi. Obrona życia to cel, który nam przede wszystkim przyświeca i dlatego pomagamy innym. Marsz to duże przedsięwzięcie, to całoroczna praca wolontariuszy, od przygotowań logistycznych po kreatywne działania, takie jak wymyślenie hasła, przemyślenie czy ono ma sens, wymyślenie gadżetów, mierzenie naszych sił na zamiary. Im więcej nas, tym lepiej, ale wiele też zależy od mieszkańców Częstochowy.

Grzegorz Nienartowicz, prezes Fundacji Dla Życia i Rodziny, podkreślał ideę, jaką propaguje Marsz. Wartość ludzkiego życia i rodzina to najważniejsze filary działania fundacji:

– Spotykamy się, by dać wyraz naszemu przywiązaniu do takich wartości, jakim jest życie, troska o to życie, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, na każdym rozwoju życia ludzkiego. To jest doroczna nasza inicjatywa, która od samego początku powstania Fundacji była inspiracją do powstania fundacji. Marsz jest inicjatywą kilkuletnią, która ma miejsce nie tylko w Częstochowie.

Przeciw aborcji i eutanazji, a za życiem opowiadają się uczestnicy Marszu, którzy zgodnie podkreślali, że życie jest największym darem od rodziców i od Boga. Więcej na temat inicjatyw podejmowanych przez fundację znaleźć można na stronie www.zyciacud.pl