Czy Dom Księcia stanie się ruiną czekając na kupca?

Wystawiony na sprzedaż przez miasto Dom Księcia nie znalazł nabywców w kolejnym przetargu, zaplanowanym na początku grudnia 2022 roku. Cena wywoławcza oparta na aktualnej wycenie dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wyniosła 10 mln 353 tys.

Historię Domu Księcia przypomina Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy:

Powstał około 1912 roku według projektu Adama Paprockiego na zamówienie wielkiego księcia Michała Romanowa. Nieruchomość jest objęta ochroną konserwatora zabytków, poprzez wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Budynek jest decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyłączony z użytkowania w latach 2017-2018. Przeprowadzono w nim na zlecenie spółki miejskiej niezbędne prace zabezpieczające. Dom Księcia położony jest w centrum miasta, jest w ofercie inwestycyjnej miasta Częstochowy. Budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Kamienica znajdująca się przy alei Wolności 44 była kiedyś jedną z najpiękniejszych w mieście. Od kilku lat Dom Księcia stoi pusty i popada w ruinę, a jego stan coraz bardziej się pogarsza. Jakie dalsze plany ma miasto w związku z kamienicą?:

Kamienicą były zainteresowane podmioty, natomiast na decyzję o zakupie składa się ocena biznesowa związana z aktualną sytuacją gospodarczą, która ostatnio się skomplikowała m.in. związku z kryzysem elektrycznym czy inflacją, aktualną polityką stosowaną przez państwo wobec przedsiębiorców. Miasto prawdopodobnie podejmie kolejną próbę sprzedaży kamienicy, gdyż jest to miejsce, które ma potencjał inwestycyjnych. Samorządu nie stać na kompleksową przebudową budynku i jego adaptację na cel publiczny, gdyż jest to inwestycja bardzo kosztowna biorąc pod uwagę obecne możliwości finansowe miasta, które muszą zostać sfinansowane w najbliższym roku.

Czy Dom Księcia zostanie w końcu sprzedany i zyska kupca? Nie wiadomo. Za to 1 grudnia w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyły się przetargi dotyczące sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Krakowskiej 37 oraz nieruchomości niezabudowanej przy ul. Okulickiego. Działki te znalazły nabywców.

Skip to content