Czy koronawirus namieszał na częstochowskim rynku pracy?

Fot. Radio Fiat

Pandemia koronawirusa poważnie zachwiała polskim rynkiem pracy. Było to widoczne już w momencie wprowadzenia ograniczeń pod koniec marca.

Dwa ostatnie tygodnie I kwartału pokazały zwiększony odsetek osób niewykopujących pracy wśród Polaków – z poziomu 5,8% w II połowie marca 2019 roku do 19% w analogicznym okresie tego roku. W Częstochowie sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Według zapewnień pandemia nie wpływała drastycznie na lokalny rynek pracy.

– Według danych na koniec kwietnia, mieliśmy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 6617 bezrobotnych osób. W samym mieście było to 3600 osób, a powiecie – 2900. Porównując to analogicznie do 2019 roku, poziom obecnego bezrobocia nie wzrósł, a nawet zmalał. Porównując te dane z końcem marca, odnotowaliśmy wzrost bezrobocia o ponad 500 osób w przypadku miasta i całego powiatu – mówił Andrzej Zaguła z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Stabilna sytuacja na rynku pracy nie oznacza jednak braku problemów, z jakimi borykają się lokalni przedsiębiorcy. Koncern ZF będący jednym z największych pracodawców na lokalnym rynku spowolnił produkcję aż o połowę.

– W obecnej, bezprecedensowej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa, która spowodowała między innymi kryzys w branży motoryzacyjnej, mamy do czynienia z poważnym spowolnieniem i spadkiem popytu ze strony producentów samochodów. W związku z tym oraz w celu zabezpieczenia płynności finansowej i przyszłości firmy musimy dostosować nasze inwestycje i wydatki, ale również nasze moce produkcyjne do aktualnej sytuacji. Spółka ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, do której należą m.in. Zakłady Pasów Bezpieczeństwa, Poduszek Powietrznych oraz Elektroniki skorzystała już ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Obecnie koncentrujemy się na stopniowym wznawianiu działalności produkcyjnej oraz zapewnieniu naszym pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Zakłady w Częstochowie pracują na poziomie ok. 50%. Część pracowników korzysta z możliwości skróconego czasu pracy lub tzw. postojowego – tłumaczyła Marta Surowiec, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej ZF Friedrichshafen.

Od momentu wejścia w życie ustawy o tarczy antykryzysowej do częstochowskiego Urzędu Pracy wpłynęło ponad 12 tys. wniosków o mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Wypłacono już ponad 7 tys. wniosków na łączną kwotę 35 mln zł. Nie jest to jednak jedyna forma pomocy dla właścicieli firm.

– Pracodawcy korzystali także z innych form wsparcia i to jest m.in. dofinansowanie o część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne. Dla małych i średnich przedsiębiorców mamy złożonych ok. 600 wniosków, z czego rozpatrzonych jest ponad 150. Inną formą pomocy było też dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy byli osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników (tzw. samozatrudnieni). Tutaj także mamy ponad 500 złożonych wniosków. Rozpatrujemy też wioski od organizacji pozarządowych i podmiotów użytku publicznego, ale mamy ich zaledwie kilkanaście – dodał Andrzej Zaguła.

Stopa bezrobocia w Częstochowie na koniec kwietnia bieżącego roku wynosiła 3,3%. Dla porównania rok wcześniej było to 3,4%. W powiecie koniec marca 2020 roku było to 6,7%, natomiast w marcu ubiegłego roku – 6,3%.

BNO

Skip to content