Czy nowa inwestycja ominie zabytki?

Połączenie ul. 1 Maja z ul. Krakowską to temat, o którym mieszkańcy Częstochowy dyskutują już od kilku lat. W ramach projektu przewidziane były m.in. wyburzenia budynków mieszkalnych oraz części Elanexu. Teraz pojawiły się w sprawie nowe ustalenia.

Budowa wiaduktu nad torami PKP, na południe od Alej NMP, wzbudza niepokój wśród mieszkańców budynków przy ul. 1 Maja. Jednym z wariantów stworzenia nowego połączenia komunikacyjnego w mieście było wyburzenie zapałczarni i hospicjum. W drugim zaś części Elanexu.  Niedawno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Krakowska w Częstochowie”. Jak tłumaczy Maciej Hasik – rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, po uprawomocnieniu dokument umożliwi dalsze przygotowania częstochowskich służb miejskich do realizacji budowy.

– We wspomnianym, obszernym tekście urzędowym czytamy m.in., że potencjalna inwestycja, nie będzie oddziaływała na obszary szczególnie chronione przyrodniczo. Analizą zostały objęte rozwiązania w ramach kompromisu, także po konsultacjach z mieszkańcami, w wariancie trzecim przebiegu inwestycji. Wariant ten wskazuje na jak najmniejsze wyburzenia budynków mieszkalnych oraz omija swoim śladem kompleks budynków zabytkowych Elanexu.

Jak dodaje Maciej Hasik, dokument wskazuje także szereg zaleceń dla realizacji zadania, które pozwolą ograniczyć oddziaływanie inwestycji na otoczenie.

– Przedsięwzięcie, jeśli dojdzie do jego realizacji, zostanie wykonane w ramach programu „Lepsza komunikacja w Częstochowie” i będzie polegało na budowie połączenia komunikacyjnego o długości 1,2 km od Ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego, nieopodal wyjazdu w kierunku DK1. W ramach zadania przewiduje się wykonanie jezdni przedmiotowego połączenia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7,00 m (2 x 3,50 m) z wyłączeniem odcinków na łukach poziomych, gdzie przewiduje się poszerzenie pasów ruchu oraz na obiekcie mostowym gdzie jezdnia poszerzona zostanie do 8,00 m (2 x 4,00 m). Obiekt mostowy planowany jest nad linią kolejową. Czy tak strategiczna inwestycja dla układu komunikacyjnego w Częstochowie dojdzie do realizacji? Bardzo byśmy sobie tego życzyli, podobnie jak większość kierowców z naszego miasta.

Jak dodaje Maciej Hasik, do realizacji tak dużego zadania komunikacyjnego, w perspektywie kilku najbliższych lat, będzie potrzebne dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Temat budowy wiaduktu i przedłużenia ul. 1 Maja ciągnie się już wiele lat. Część obiektów, planowanych do rozbiórki, zostanie zachowana. Mieszkańców niepokoi jednak co z pozostałą resztą budynków. Nowa inwestycja z pewnością ułatwi komunikację w mieście, jednak czy musi zakładać wyburzenie części mieszkań? O sprawie budowy nowego połączenia komunikacyjnego informowaliśmy już wcześniej na stronie Radia Fiat oraz czestochowskie24.pl. Całą sprawę będziemy monitorować nadal.

http://fiat.fm/info/nowa-propozycja-polaczenia-ul-1-maja-i-krakowskiej/
https://czestochowskie24.pl/czestochowa/nowa-propozycja-polaczenia-ul-1-maja-i-krakowskiej/

ABK