Czym jest Narodowa Strategia Onkologiczna?

Fot. gov.pl

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Wzrasta też liczba pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym. Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Celem jest uświadamianie społeczeństwu, że „rak to nie wyrok”.

Realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej wytycza kierunki systemu opieki zdrowotnej, wskazując na obszary, kluczowe dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych. Więcej na ten temat mówi dr n. med. Barbara Huras, onkolog, internista.

– Narodowa Strategia Onkologicznej to dokument, który został powołany i przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Służyć ma temu, aby w naszym kraju poprawić wyniki leczenia oraz dane epidemiologiczne. Chodzi o to, żeby wpłynąć na ilość zachorowań na nowotwory złośliwe. Dokument jest wynikiem licznych analiz, a także apeli lekarzy, zajmujących się onkologią. Zachorowalność na nowotwory w Polsce wzrasta. Postawa społeczeństwa może być partnerem do poprawy tych wyników. Kodeks zawiera zalecenia, które dotyczą pierwotnej prewencji, zapobiegania i poprawy takich parametrów, na które człowiek ma wpływ (zachęcenie do braku palenia, utrzymywania prawidłowej masy ciała, aktywności fizycznej, przestrzegania prawidłowej diety, ograniczenie spożycia alkoholu).

Pamiętajmy, że w przypadku prawie połowy nowotworów można podjąć skuteczne działania profilaktyczne. Narodowa Strategia Onkologiczna kładzie więc ogromny nacisk na profilaktykę i edukację. Od września bieżącego roku zakłada prowadzenie zajęć o zdrowiu, które mają być realizowane np. w ramach godzin wychowawczych. Ze środków publicznych finansowane będą też nowe programy badań przesiewowych, w grupach wysokiego ryzyka, szczególnie w kierunku wykrywania nowotworów płuca i gruczołu krokowego. Do końca 2030 roku dostępnych ma być także przynajmniej 90% terapii onkologicznych wśród wszystkich refundowanych na terenie Unii Europejskiej.

ABK

Skip to content