Fot. rp.pl

Nie wszystkie ofiary zdają sobie sprawę, że wpadły w sidła oprawcy. Przemoc domowa to zamierzone działanie skierowane przeciwko bliskiej osobie. Skutki brutalnego zachowania mogą być nieodwracalne, dlatego jeśli widzimy problem, reagujmy.

Przemoc domowa to wszelkie zachowania, które prowadzą do naruszenia wolności drugiej osoby. Narusza prawa i dobra osobiste powodując psychiczne lub fizyczne cierpienia, o czym mówi asp. Daniel Zych z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

– Przemoc domową dzielimy na 4 aspekty: fizyczny, ekonomiczny, seksualny i psychiczny, który przed sądem najtrudniej udowodnić. Zwykła kłótnia nie jest przemocą domową do czasu, gdy zaczynają pojawiać się wulgaryzmy oraz niekontrolowane zachowania. Wszystko zależy też od tego, w jaki sposób zdefiniuje ktoś dane zdarzenie. Jeżeli jedna osoba zabrania drugiej np. wydawania pieniędzy, kontaktowania się ze znajomymi, zabiera telefon komórkowy czy inne rzeczy osobiste lub w jakiś inny sposób dyskryminuje psychicznie drugą osobę to również świadczy o przemocy domowej. Trzeba na to reagować.

Osoby dotknięte przemocą domową mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, a także interwencji kryzysowej czy ochrony przed dalszym krzywdzeniem np. przez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia.

– Najważniejsze jest to, aby uświadomić sobie, że ta przemoc istnieje. Niektórzy żyją w przeświadczeniu, że to, co dzieje się w domu, nie powinno wypływać na światło dzienne. Często wynika to ze wstydu, że nie udało się stworzyć idealnej rodziny, której model próbuje się kreować wśród znajomych. Osoba, która staje się sprawcą przemocy, często jest też żywicielem rodziny. Może pojawiać się więc strach, że po interwencji zaplecze finansowe zniknie. My jako zespół interdyscyplinarny pomagamy ofiarom także finansowo, dlatego nie należy się bać.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, które współdziałają z Kościołem oraz organizacjami pozarządowymi. Podejmowanie interwencji odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

ABK

Skip to content