Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zainicjowały wyjazd uczniów klas mundurowych na Ukrainę. W dniach od 18 do 22 marca młodzi ludzie porządkowali cmentarz żołnierzy polskich poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

Renowacji poddano nie tylko groby żołnierzy, ale również ludności cywilnej, która tam wówczas zamieszkiwała.

– W dzisiejszych czasach w wyniku zawirowań politycznych ich rodziny musiały wyjechać z tamtych okolic. Te groby są opuszczone, często wymagają dużej pracy, by przywrócić im czystość – tłumaczy Marek Fiszer, nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie.

Prace polegały na porządkowaniu cmentarza, czyszczeniu grobów, a także drobnych naprawach pomników. Jak twierdzi jedna z uczennic, takich inicjatyw powinno być w naszym kraju zdecydowanie więcej.

– Praca była dosyć ciężka, ale myślę, że inicjatywa była niesamowita. Każdy Polak chociaż raz w swoim życiu powinien zwiedzić Kresy. Groby były bardzo zaniedbane, porośnięte mchem i zdewastowane. Niektóre zdjęcia były potrzaskane – mówi Angela Polska, uczennica drugiej klasy Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie.

Do prac porządkowych przy zaniedbanych grobach przystąpiło 30 uczniów i sześciu nauczycieli z Częstochowskiego Technikum. Na wyjeździe uczniom udało się odnowić 20 polskich grobów oraz pomnik 49 polskich żołnierzy poległych w walce z bolszewikami.

– Ogólnie rzecz biorąc, gdy zobaczyliśmy ten główny pomnik, byliśmy trochę zaszokowani. Znajdował się w strasznym stanie. Nie wierzyłem, że uda nam się doprowadzić go do tak ładnego wyglądu. Po dwóch dniach ciężkiej pracy byliśmy zadowoleni. Zrobiliśmy więcej, niż zakładaliśmy – opowiada Piotr Jarosz, uczeń drugiej klasy ZST.

Poza pracami porządkowymi uczniowie mieli także okazję do zwiedzania i zobaczenia piękna Kresów Wschodnich.

– Byliśmy w Chocimiu oraz na zamku w Złoczowie i w Trembowli. Udaliśmy się do miejscowości Kamieniec Podolski, gdzie zwiedzili Stary Zamek i Nowy Zamek, Most Turecki, Katedrę rzymskokatolicką św. Piotra i Pawła z 1483 roku oraz Bramę Triumfalną z 1781 roku, a także Kościół św. Mikołaja i klasztor dominikanów – wymienia Marek Fiszer.

Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, które zdecydowało się sfinansować transport.

BNO
FOTO: ZST CZĘSTOCHOWA

 

Skip to content