Dalsze losy dziewczynki z Okna Życia

Kilka dni temu informowaliśmy, że w częstochowskim Oknie Życia znaleziono 2-letnie dziecko. Do zdarzenia doszło 16 sierpnia ok. godz. 21.00. Matka zgłosiła się po dziewczynkę, jednak Sąd nie zezwolił na powrót dziecka – tymczasowo.

Postanowienie w sprawie podjęcia stosownych czynności wydane zostało 18 sierpnia. Szczegóły przybliża rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz:

– W trybie wydanym w trybie zarządzenia tymczasowego Sąd Rejonowy w Częstochowie zarządził umieszczenie małoletniej w pieczy zastępczej – rodzinnym domu dziecka. Orzeczenie to ma charakter tymczasowy na czas trwania postępowania. Sąd z urzędu wszczął również postępowanie o wydanie zarządzeń opiekuńczych. Dopiero w tym postępowaniu Sąd podejmie decyzję o dalszym losie małoletniej.

Dziewczynka to już 6 dziecko pozostawione w częstochowskim Oknie Życia. Do poprzedniego zdarzenia doszło w nocy z 23 na 24 kwietnia bieżącego roku. W tym przypadku rodzice również zgłosili się po dziecko, deklarując dalszą chęć sprawowania nad nim opieki.

Jak dodaje s. Barbara Kaczmarczyk, dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego im. Leonii Nastał w Częstochowie – Okno Życia to miejsce, zapewniające dzieciom bezpieczeństwo.

– Okno Życia to miejsce, w którym matka może anonimowo pozostawić swoje dziecko. W ten sposób zapewnia mu bezpieczeństwo. Nie porzuca go nie wiadomo gdzie, nie wyrządza mu fizycznej krzywdy. Różne są sytuacje w życiu, jednak każde dziecko ma prawo do życia.

Nadal istnieje możliwość, że dziewczyna wróci do matki. O tym postanowi jednak Sąd, który wyda decyzję po zakończeniu prowadzonego postępowania. Sprawa potrwa ok. 3 miesięcy.

ABK

Skip to content