„Dar Serca” dla chorych na raka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Takich miejsc większość z nas się boi i chciałaby uniknąć. Jeśli jednak już koleje życia potoczą się nie tak, jak sobie wymarzyliśmy, dobrze że są. Zazwyczaj mówimy na nie hospicja. Chcielibyśmy przybliżyć sylwetkę jednej z takich placówek, która pomaga najmłodszym walczyć z chorobą poprzez możliwość twórczego tworzenia, dzięki wsparciu częstochowskich artystów mają oni możliwość realizowania swoich pasji. Mowa o Częstochowskim Stowarzyszeniu Opieki Paliatywnej dla Dzieci i Dorosłych DAR SERCA, mieszczącym się przy ulicy Kopernika 34.

Do zadań statutowych Stowarzyszenia należy realizacja opieki paliatywno-hospicyjnej dla pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową. Stowarzyszenie obejmuje taką pomocą chorych z terenu miasta Częstochowy i okolic wspierając pacjentów w szczególnej walce – w walce z chorobą nowotworową.
Stowarzyszenie zostało powołane do życia w roku 2000 w Częstochowie. Początkowo swoją działalnością statutową obejmowało wyłącznie dzieci chore onkologicznie. Z uwagi jednak na stale rosnącą liczbę pacjentów i potrzebę opieki hospicyjnej rozszerzono działalność obejmując również chorych dorosłych..

Opieka hospicyjna i leczenie paliatywne uwzględnia potrzeby fizyczne, psychiczne, socjalne i duchowe chorych w fazie terminalnej choroby, a także wspiera ich rodziny i bliskich również w okresie osierocenia. Zadania te Stowarzyszenia realizuje także poprzez współdziałanie z mającymi podobne cele organizacjami społecznymi, samorządowymi, religijnymi czy placówkami medycznymi.

– W naszej działalności promujemy czynny udział pacjentów w organizacji różnych form terapii. Już od ponad 3 lat Stowarzyszenie realizuje program ukierunkowany na szeroko pojęty proces rehabilitacji onkologicznej – „NADZIEJA”, a jednym z elementów tego programu jest Akademia Twórczości Rako-WALECZNI, współtworzona przez nasze panie psycholog Annę Czerwik-Machnik i Marzenę Bulę-Podhorską – mówi dr Artur Wojtachnio, prezes Stowarzyszenia. – Chorzy w ramach Akademii poza terapią zajęciową, mają możliwość realizacji swoich pasji. Dzięki wsparciu Częstochowskich artystów, powstała sztuka wystawiona przez naszych chorych – „Rako- TWÓRCZOŚĆ”. Przedstawienie to, niosąc duży ładunek osobistych emocji i autentycznych historii wzbudziło duże zainteresowanie, co zaowocowało zaproszeniem zespołu do ponownego wystawienia sztuki w dniach 23.11.2014 w auli AJD w Częstochowie.

W ramach programów aktywizujących chorzy mogą uczestniczyć w projekcie „Lepsze życie – kompleksowe wsparcie dla osób chorych onkologicznie” – projekt, nadzorowany jest przez mgr Annę Jarosz – koordynatorkę jako jedyny w województwie, uzyskał częściowe dofinansowanie ze środków PEFRON.

– Nie sposób pominąć roli jaką w naszym Stowarzyszeniu odgrywają wolontariusze – zaznacza dr Wojtachnio i dodaje: – To dzięki ich pracy nasi chorzy nie czują się samotni, a często mają możliwość aktywnego wykorzystania czasu realizując wspólnie swoje zainteresowania. Właśnie dla wolontariuszy nasze Stowarzyszenie organizuje coroczne szkolenia z zakresu wiedzy na temat opieki hospicyjnej.

Mając na uwadze, jak wielki lęk wzbudza choroba nowotworowa i nadal dużą niewiedzę w zakresie właściwego postępowania wspomagającego,Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność informacyjną współpracując zarówno z UM, lokalnymi mediami (prasa, telewizja) czy innymi organizacjami, o zbliżonej do naszej działalności jak Częstochowskie Amazonki.

Dzięki wsparciu Caritas Archidiecezji Częstochowskiej podopieczni naszego Stowarzyszenia mają możliwość uzyskania pomocy socjalnej, jak i rzeczowej.

Stowarzyszenie w ramach edukacji na temat opieki paliatywno-hospicyjne wydaje bezpłatny Kwartalnik DAR SERCA, który jest dostępny w siedzibie placówki, na oddziałach szpitalnych, w aptekach i poradniach.

Więcej informacji na temat naszej bieżącej działalności, można uzyskać na naszej stronie internetowej. (obecnie aktualizowanej), gdzie dostępny jest również informator medyczny dla chorych leczonych onkologicznie, aktualności, galeria i kalendarz wydarzeń z działalności Stowarzyszenia, wiadomości o wolontariacie, statut, a także informacje o tym jak nas można wesprzeć.

Motto Stowarzyszenia brzmi: „Jesteśmy, by życie z chorobą nowotworową było łatwiejsze …”

MR

Skip to content