DSCF8268

Dziś (28 października) w auli Akademii im. Jana Długosza przy ul. Zbierskiego odbyła się debata z kandydatami na prezydenta Częstochowy. Zaproszeni zostali wszyscy kandydujący, jednak w debacie udział wzięło tylko czterech z nich: Grzegorz Boski, Sławomir Kokot, Marcin Maranda oraz Artur Warzocha. Debatę zorganizowało Koło Naukowe Politologów.

– Akademia im. Jana Długosza jest uczelnią z długimi tradycjami i za zasadne uważamy, aby właśnie dla studentów i mieszkańców Częstochowy przygotować taką debatę, podczas której mogą  zapoznać się z ofertą programową wszystkich kandydatów na prezydenta miasta Częstochowy. Musimy pamiętać, że to właśnie te wybory samorządowe decydują o jakości życia mieszkańców – mówi przewodniczący Koła Naukowego Politologów AJD Sławomir Bulski.

Aprobatę dla debaty z udziałem wszystkich kandydatów na prezydenta miasta wyrażają również mieszkańcy Częstochowy. – Debata jest bardzo ciekawym wydarzeniem, na którym wyborca może bezpośrednio wysłuchać programu, który przygotował prezydent na prezydenta. Na pewno warto dyskutować – wyjaśnia biorący udział w debacie Adrian Musiał.

Debata składała się z trzech modułów nazwanych następująco: gospodarka, edukacja i nauka, kultura i sport. Ostatnim elementem debaty były pytania od publiczności.

Skip to content