Przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.

Spotkania odbędą się w dwóch turach. Konsultacje dotyczące pieczy zastępczej “Zostań Rodzicem Zastępczym dla Superbohaterów” będą przeprowadzone w formie punktu informacyjnego, w którym uczestnicy dowiedzą się, jak stać się rodzicem zastępczym, jakie należy spełniać wymogi, a także jakie są obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie. Na konsultacje można wybrać się osobiście do placówki MOPS-u lub zadzwonić pod numer tel. 34 372 42 24.

Termin i miejsce:
27–29 maja, godz. 11–14, MOPS w Częstochowie, Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.

W programie Wsparcia Rodzin również przewidziano możliwość konsultacji telefonicznych. Podczas spotkań będą poruszane kwestie związane z formami udzielanej pomocy przez MOPS, pracy socjalnej, wsparcia dla osób doświadczających przemocy, pomocy dla uczniów, a także pomocy dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami.

Terminy i miejsce:
5 czerwca, godz. 11–14, MOPS w Częstochowie, Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 1, Al. Niepodległości 20/22.
Konsultacje telefoniczne: 34 370 94 04
12 czerwca, godz. 11–14, MOPS w Częstochowie, Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2, ul. Staszica 10. Konsultacje telefoniczne: nr tel. 34 344 49 44

Źródło: UM Częstochowa/MOPS

Skip to content