Do czego służy Rejestr Danych Kontaktowych?

Każdy, kto chce szybko i wygodnie uzyskać wiedzę odnośnie różnych spraw urzędowych, może skorzystać z Rejestru Danych Kontaktowych. Dzięki temu urzędnik, zamiast wysyłać pismo, będzie mógł po prostu zadzwonić.

Rejestr to inicjatywa stworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji w celu usprawnienia kontaktu urzędników z obywatelami. Polega na dobrowolnym i bezpłatnym przekazaniu danych osobowych.

– Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji: „Rejestr Danych Kontaktowych gromadzi takie dane jak: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej. Przekazać je może osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych czy też osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego. Dane można wprowadzić osobiście lub za pośrednictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie. Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, aby szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o dokumentach gotowych do odbioru, rozpatrzeniu złożonych wniosków czy potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez siebie sprawach urzędowych. Dodatkowo urzędy – z wyprzedzeniem – będą mogły informować np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, o przysługujących nam świadczeniach, czy zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu. Co istotne, na podane adres email i numer telefonu nie będą przekazywane żadne oficjalne dokumenty. Rejestr służy wyłącznie powiadamianiu”.

Celem podania personaliów jest ograniczenie do absolutnego minimum konieczności osobistego stawiania się obywateli w urzędach. Rejestr to również spore oszczędności dla samych urzędów – wysyłanie wiadomości SMS czy e-mail jest tańsze i szybsze, niż listy polecone. Skraca się także czas, potrzebny na realizację sprawy urzędowej.
Budowa Rejestru Danych Kontaktowych została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej informacji dostępnych tutaj.

ABK