Do czterech razy sztuka? – kolejny przetarg na dostawę prądu

Problemy dotyczące przetargu na dostawcę prądu dla naszego miasta wciąż trwają. Kłopoty rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Teraz częstochowski magistrat ogłosił kolejny, już czwarty, przetarg na dostawę energii elektrycznej dla miejskich podmiotów. Tym razem umowa ma być zawarta na trzy kwartały.

O poprzednich – nieudanych – przetargach mówi Tomasz Jamroziński – kierownik biura prasowego Urzędu Miasta Częstochowy:

Wcześniej przeprowadzone postępowania przetargowe na dostawę energii elektrycznej w roku 2023 dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych i spółek skarbu gminy zostały unieważnione, ponieważ nie złożono ofert.

Jak na razie prąd w Częstochowie dostarczany jest przez sprzedawcę rezerwowego. Pozyskanie nowego dostawcy wiąże się z pewnymi korzyściami – zapewnia Tomasz Jamroziński :

Aktualnie obowiązują umowy na dostarczenie prądu przez spółkę Tauron, która została sprzedawcą rezerwowym po tym jak do kolejnych trzech przetargów nie zgłosiła się żadna spółka skarbu państwa. Docelowo – zgodnie z przyjętą interpretacją prawną – wskazane jest wyłonienie dostawcy w trybie przetargowym. Poza tym rozstrzygnięcie nowego postępowania daje szansę na uzyskanie korzystniejszej taryfy.

O wynikach kolejnego przetargu będziemy informować. Jednak wciąż zastanawiający jest fakt, że w Częstochowie tak trudno podpisać umowę na dostawę energii elektrycznej.

Skip to content