W auli Tygodnika Katolickiego Niedziela kontynuowano dzisiaj (30.11) kongres pod hasłem „Komunikacja w Rodzinie i w Szkole”, zorganizowany przez Instytut Niedzieli oraz Akademię Jagiellońską w Toruniu. Kongresowy poranek upłynął na debacie eksperckiej z udziałem wykładowców akademickich, natomiast około południa głos zabrali praktycy pracy wychowawczej.

Wśród nich był m.in. bp Andrzej Przybylski, były rektor Seminarium i wieloletni duszpasterz akademicki, który obronił swój doktorat nie z teologii, jak moglibyśmy przypuszczać, a właśnie z pedagogiki. Tematem jego rozprawy doktorskiej była „Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein”. Bp Andrzej podsumował przebieg debaty:

Podjęliśmy bardzo ważny temat podmiotowości rodziców, czyli jak sprawić, żeby rodzice wzięli realną odpowiedzialność za wychowanie w szkołach nie tylko katolickich, ale też publicznych, bo większość naszych dzieci chodzi właśnie do takich szkół. Mocno się martwimy o profil wychowania i kierunki wartości, które się dzisiaj przekazuje w szkołach i odpowiedzialni za ten obszar są oczywiście rodzice. Mówiliśmy też o tym, że bardzo ważne jest, aby rodzice mieli świadomość swoich praw i potrafili odróżnić podmiotowość od roszczeniowości.

Podczas wymiany spostrzeżeń wiele uwagi poświęcono kwestii przygotowania do pracy wychowawczej. Uczestnicy debaty zgodni są co do tego, że w dzisiejszych czasach wiele problemów z jakimi mierzą się dzieci wynika ze słabego przygotowania zarówno rodziców jak i kadry nauczycielskiej, do pełnienia roli wychowawcy. Szczególny nacisk na to położyła Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich:

Świat daje takie bodźce, w ramach których zarówno szkoła, jak i rodzina musi umieć się odnaleźć, zachować swoją tożsamość i walczyć o wychowanie w wartościach. Dlatego zarówno szkoła musi poszukiwać, jak i rodzina musi być wsparta.

Uczestnicy dyskusji podjęli również kwestię roztropnego patrzenia na możliwości dziecka. Zauważono, że obecnie niestety rzadko rozeznaje się talenty i naturalne predyspozycje młodych ludzi oraz wspiera ich rozwój, a zdecydowanie częściej wymusza się na dzieciach realizację określonej wizji, często na przekór ich wrodzonym zdolnościom. Elżbieta Doroszuk, dyrektor częstochowskiego „WOM-u” podkreśliła w tym kontekście, że istnieje ogromna potrzeba, aby wyposażyć zarówno młode pokolenie nauczycieli jak i rodziców w wiedzę oraz umiejętności, potrzebne do efektywnej pracy z młodzieżą:

Tak naprawdę wychowywanie jest też wydobywaniem tego, co dobre w młodym człowieku. Zauważamy, że muszą być do tego wydobywania i wspierania młodego człowieka odpowiednio przygotowane osoby.

Zwieńczeniem Kongresu Pedagogiki Chrześcijańskiej był wykład prof. Moniki Przybysz z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, która przytoczyła niepokojące dane, dotyczące korzystania ze smartfonów i innych elektronicznych urządzeń osobistych. Okazuje się, że tzw. „fonoholizm” nie upośledza jedynie obszaru relacji międzyludzkich, ale ma także wydatny wpływ na gospodarkę hormonalną organizmu:

Nowe technologie oprócz tego, że wnoszą dużo dobra w nasze życie, wnoszą także wiele niebezpieczeństw. Niebieskie światło led jest bardzo niebezpieczne dla człowieka, oczu, także wydzielania hormonów, wpływa także na układ nerwowy. Konsekwencją używania i nadużywania światła niebieskiego są zmiany hormonalne, zmiany w naszych zachowaniach, depresje, próby samobójcze, skłonności do agresji, brak panowania nad sobą, brak koncentracji – są to bardzo szerokie konsekwencje na całe nasze życie.

Szkolnictwo jest często celem ataków rozmaitych ideologii, które próbują wypłynąć na szerokie wody właśnie za pośrednictwem małej grupy nauczycieli, mających wpływ na wielkie rzesze uczniów. I choć wiele problemów polskiej oświaty wynika z niedomagań strukturalnych, uczestnicy Kongresu apelowali o czujność wobec prądów ideologicznych – zwłaszcza o czujność rodziców, jako najważniejszych wychowawców. Stąd tematem przewodnim Kongresu była komunikacja, zarówno między nauczycielami i rodzicami, jak i rodzicami oraz dziećmi.

Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej

Skip to content