Dofinansowanie pomocy dla niepełnosprawnych

Fot. PZN

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyspiesza procedurę dofinansowań projektów z zakresu wsparcia psychologicznego. Nowe zasady przewidują pominięcie tradycyjnej procedury konkursowej.

Wprowadzone obostrzenia sanitarne związane z koronawirusem, zmiana systemu pracy i nauki oraz wiele innych restrykcji mogą spowodować stres oraz zwiększone poczucie lęku wśród wielu osób, a grupą szczególnie wrażliwych są przede wszystkim niepełnosprawni. Ograniczenia w możliwości skorzystania z terapii psychologicznych przez osoby będące w kryzysie spowodowała, że role ekspertów przejmują rodzice, opiekunowie czy współlokatorzy osób niepełnosprawnych. Pomysł przyspieszonych dofinansowań zrodził się właśnie z myślą o nich, najbardziej potrzebujących, pozostawionych bez fachowej pomocy – podkreśla rzecznik PFRON Michał Plewka. Jak dodaje, wsparcie niepełnosprawnych, dotkniętych skutkami pandemii, umożliwia ogłoszony na początku października konkurs “Pokonamy Bariery”.

– Wiemy, że jesteśmy w okresie jesienno-zimowym, kiedy odnotowuje się wzrost zachorowań. Chcemy więc przygotować specjalny moduł programu, w ramach którego organizacje pozarządowe realizujące działania na rzecz wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, będą mogły włączyć się do konkursu i pomóc niepełnosprawnym. Dzięki środkom PFRON realizować swoje projekty.

Dofinansowanie projektów ze środków PFRON może obejmować 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Nowa, przyśpieszona procedura realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert możliwa jest dzięki zapisom ustawy z 2 marca bieżącego roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z zasadami oferty na realizację projektów zostaną wyłonione podczas negocjacji.

Oferty w formie elektronicznej można składać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Więcej informacji na temat konkursu “Pokonamy Bariery”można znaleźć tutaj. 

Informacje dotyczące składania wniosków dostępne są na stronie pfron.org.pl.

ABK/IAR

Skip to content