Doktorantka z Częstochowy z prestiżowym stypendium

Doktorantka Politechniki Częstochowskiej Lena Caban zakwalifikowała się wraz z trzynastoma innymi doktorantami z Polski do prestiżowego, amerykańskiego programu stypendialnego.

Szczegóły tego wielkiego osiągnięcia oraz założenia programu omówiła Izabela Walarowska, rzecznik prasowa Politechniki Częstochowskiej:

Doktorantka Politechniki Częstochowskiej Lena Caban znalazła się w gronie 14 osób nominowanych do prestiżowego programu Fulbright Junior Research Award 2022-23. To bardzo duże osiągnięcie naszej doktorantki. Przypomnę, że Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych przeznaczone na realizację własnego projektu badawczego w USA powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Lena Caban przygotowuje się obecnie do rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Artura Tyliszczaka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz, który również był stypendystą programu Fulbright (czyt. Fulbrajt). Tematem jej pracy jest „Rozwój metody przybliżonej odwrotnej filtracji do modelowania przepływów turbulentnych z reakcjami chemicznymi”. Dotychczasowy dorobek Leny Caban jest imponujący. Ukończyła studia magisterskie z matematyki na Politechnice Częstochowskiej oraz studia I stopnia z fizyki na Uniwersytecie Jana Długosza. Ma też na swoim koncie prelekcje na kilku konferencjach naukowych:

Brała udział w sześciu konferencjach naukowych, które odbyły się za granicą, w trakcie których prezentowała wyniki badań w języku polskim i angielskim. Efektem uczestnictwa jest pięć opublikowanych lub zaakceptowanych do publikacji samodzielnych i współautorskich, pokonferencyjnych artykułów naukowych. Jest również współautorką dwóch artykułów dedykowanych metodom numerycznym wysokiego rzędu złożonych, w prestiżowych czasopismach z listy JCR.

System JCR jest międzynarodowym narzędziem, które pozwala na ustalenie ile razy dany artykuł naukowy był cytowany w innych publikacjach analitycznych lub pracach badawczych. Znalezienie się na tej liście dwóch artykułów częstochowskiej doktorantki jest z pewnością wielkim osiągnięciem naukowym. Częstochowa z pewnością może być dumna z Leny Caban.

Skip to content