Domagamy się dymisji Barley z funkcji wiceprzewodniczącej PE

Fot. BP Jadwigi Wiśniewskiej

Europosłowie EKR złożyli wniosek o odwołanie niemieckiej wiceprzewodniczącej Katariny Barley, w związku z jej skandaliczną wypowiedzią na temat finansowego „zagłodzenia” Polski i Węgier. Słowa te padły w wywiadzie udzielonym 30 września, na antenie radia Deutschlandfunk. Jak do tej pory Barley nawet nie przeprosiła za swoją wypowiedź.

To szokujące słowa, które nigdy nie powinny paść, zwłaszcza z ust niemieckiego polityka. Pani Barley może mieć swoje poglądy na temat rządów w Warszawie i Budapeszcie, ale nie usprawiedliwia to w żaden sposób jej haniebnych słów o finansowym zagłodzeniu Polski i Węgier.

BRAK EMPATII I SZACUNKU DLA CIERPIENIA NARODU POLSKIEGO
W mojej ocenie ta wypowiedź zdyskredytowała Panią Barley jako polityka i pokazała zupełny brak empatii i elementarnego szacunku dla narodu polskiego. Gdy z ust niemieckiego polityka padają tego rodzaju sformułowania, nie sposób nie odnosić ich do tragicznego w skutkach dla naszego narodu okresu okupacji niemieckiej, za który do tej pory nie otrzymaliśmy należnych reparacji.

OCZEKUJEMY PRZEPROSIN
Oburzenie budzi także fakt, że do tej pory Pani Barley nie przeprosiła za swoje słowa. Mało tego, nie zrobiła tego też niemiecka prezydencja, która z uporem maniaka forsuje rozporządzenie mające wprowadzić mechanizm łączący unijny budżet z tzw. praworządnością, łamiąc tym samym Traktaty. Nie sposób więc nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z atakiem europejskich elit na demokratycznie wybrany rząd w Warszawie.

BARLEY ZŁAMAŁA REGULAMIN PE
Wypowiedź jest złamaniem art. 10 ust. 1 Regulaminu obowiązującego europosłów, który stanowi, że „Postępowanie posłów charakteryzuje się wzajemnym szacunkiem i opiera się na wartościach i zasadach określonych w traktatach, a zwłaszcza w Karcie praw podstawowych. Posłowie szanują godność Parlamentu i nie szkodzą jego reputacji”. Nie ulega wątpliwości, że naganna wypowiedź wiceprzewodniczącej naraziła na szwank dobre Pe.

DOMAGAMY SIĘ DYMISJI WICEPRZEWODNICZĄCEJ
Dlatego złożyliśmy wniosek formalny o odwołanie Pani Barley z funkcji wiceprzewodniczącej. Szef PE David Sassoli obiecał zajęcie się tą sprawą i powrót do niej podczas kolejnego spotkania prezydium.

Źródło: BP Jadwigi Wiśniewskiej

Skip to content