Dotacja rządowa umożliwi połączenie ul. Krakowskiej i 1 Maja

Fot. Radio Fiat

Z otrzymanych środków w ramach wsparcia rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Częstochowa przeznaczy 25,1 mln zł na częściowy wkład do połączenia ulic Krakowskiej z 1 Maja. Plan inwestycji, która ma zostać zrealizowana z przyznanej już puli środków, zawiera jeszcze kilka innych zadań. Ich wykonanie zaplanowano na lata 2021-2022.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. W skali całego kraju to suma aż 6 miliardów złotych. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie kierowane jest do samorządów, które odpowiadają za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych. O tym, jak otrzymane środki zostaną rozdysponowane na terenie Częstochowy, mówi rzecznik urzędu miasta Włodzimierz Tutaj.

Częstochowa zamierza przeznaczyć 25,1 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie realizowanych będzie 21 zadań o wartości blisko 870 mln zł w naborze do drugiej puli środków rządowego funduszu uruchomionego w ramach tarczy antykryzysowej dla samorządów. Przypomnijmy, że w pierwszej puli funduszu było 6 mld podzielonych według przyjętego przez władze centralne przelicznika. Miastu Częstochowie przypadło 25 mln 98 tys. zł. Drugi nabór trwał od końcówki sierpnia do końca września. W tym okresie samorządy mogły składać wnioski o wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł. Druga pula to również 6 mld zł w skali kraju. Tym razem o przydziale środków na konkretne zadania dla miast, gmin i powiatów ma decydować Prezes Rady Ministrów.

Inwestycje planowane do realizacji w ramach przyznanej już puli środków, do użytku publicznego mają być oddane najpóźniej do końca 2022 roku.

– Miasto chce przeznaczyć te środki na budowę połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja z ul. Krakowską, termomodernizacje budynków oświatowych (SP 19 przy ul. Orlej – 2,5 mln zł, SP 34 przy ul. Dąbrowskiej – 3,5 mln zł, Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna – 3,5 mln zł, MP 36 przy ul. Kukuczki – 0,9 mln zł), budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów (3,2 mln zł), dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (0,6 mln zł). Z kolei wśród wniosków złożonych w ramach drugiej puli środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych są m.in. budowa węzła drogowego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 – tzw. Bugajska bis (300 mln zł), rozbudowa ulic Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej na Parkitkę (115 mln zł), planowane połączenie komunikacyjne ul. 1 Maja z ul. Krakowską (wniosek o 80 mln zł), przebudowa DK-1 od węzła z ul. Warszawską do północnych granic miasta (70 mln zł), przebudowa, rozbudowa remont Teatru im. Mickiewicza (60 mln zł).

W ramach inwestycji przewidziana jest również modernizacja obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego.

ABK

Skip to content