Drogi przyjazne rowerzystom

indeks1-150x111Powstające w Częstochowie, nowe ścieżki rowerowe, będą ujednolicone i bardziej przyjazne użytkownikom. Wszystko to dzięki zarządzeniu , które reguluje system projektowania i utrzymania infrastruktury rowerowej. Powołany został także społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej. W celu pełniejszej kontroli nad stanem i projektowaniem infrastruktury rowerowej został powołany społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej w mieście. Został nim miejski radny Łukasz Kot. Do zadań społecznego konsultanta należeć będzie m.in. diagnozowanie stanu komunikacji rowerowej w mieście, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu jej rozwój, współdziałanie w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanie materiałów i zgłaszanie inicjatyw dotyczących rozwoju komunikacji rowerowej.