Dyskutowali o lukach płacowych

Przedstawiciele Komisji Europejskiej w Polsce spotkali się w weekend z częstochowskimi przedsiębiorcami, samorządowcami oraz aktywistami społecznymi. Na szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Kobiety w Centrum” omawiany był temat tzw. luk płacowych.

Różnice w zarobkach są zauważalne na wszystkich stanowiskach, w szczególności na szczeblach menedżerskich – podkreśliła Iwona Brzezowska, prezes śląskiego oddziału Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum”. Spotkanie szkoleniowe na temat luk płacowych jest efektem współpracy Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum” z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Stowarzyszenie od dwóch lat jest aktywne w mieście i powiecie, w ramach oddziału śląskiego. Iwona Brzezowska wyjaśniła, jakimi zagadnieniami zajmuje się stowarzyszenie:

– Rodzina, zdrowie, edukacja, przedsiębiorczość i bezpieczeństwo. Promują aktywność kobiet w polityce i życiu społecznym. W ramach głównego projektu pn. „Akademia Liderek” prowadzą warsztaty mające wyposażyć uczestniczki w wiedzę z zakresu budowania marki osobistej, przepisów prawnych – zwłaszcza Kodeksu Rodzinnego, prawa konsumenckiego albo upadłościowego. Realizują też warsztaty dotyczące budowania zespołu i organizacji czasu.

9 lutego w Częstochowie spotkali się eksperci Team Europe Direct oraz specjaliści z zakresu prawa pracy. Na zamkniętym spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami, samorządowcami i zaproszonymi gośćmi w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy omówione zostało, jakie zmiany w prawie staną się faktem, czy wyrównanie płac przynosi pozytywne efekty dla biznesu i jakie działania, zmierzające do równouprawnienia, będą realizowane w najbliższym czasie.

Adwokat Izabela Woźnicka zdradziła, jak obecnie wygląda sytuacja luk płacowych w Polsce:

– Polska na tle Unii Europejskiej nie wypada najgorzej, ale oczywiście są aspekty, które wymagają poprawy. Polski ustawodawca już od szeregu lat wprowadza mechanizmy, które pozwalają na regulowanie tej dyskryminacji. Niestety często kończą się one procesami sądowymi. Dlatego też niezwykle istotne jest wprowadzenie mechanizmów zapobiegających, tak, żeby zarówno pracodawca miał wytyczne w jaki sposób postępować, a pracownik miał zapewnione prawo do reagowania w przypadku występowania jakiejś nieprawidłowości w zakresie wynagradzania. Wydaje się, że przede wszystkim należy walczyć ze stereotypami i tym, że kobiety są na gorszych stanowiskach, mają mniejsze kompetencje. Trzeba doprowadzać do tego, żeby prawa się równoważyły kobiet i mężczyzn i w ten sposób zarówno mężczyźni przejmowali pewne funkcje społeczne, które do tej pory nie należały stereotypowo do ich obszarów funkcjonowania w rodzinie na rynku pracy i tak chociażby ustawodawca wprowadził ojcowskie urlopy.

Luka płacowa obliczana jest jako iloraz różnicy między wynagrodzeniem brutto mężczyzn i kobiet przez wynagrodzenie brutto mężczyzn. Podstawą do obliczenia luki płacowej może być przeciętne miesięczne wynagrodzenie, mediana wynagrodzeń lub przeciętna stawka godzinowa.

Skip to content