szkola

Trwający rok szkolny nie wszystkie dzieci kojarzą jako spotkanie ze znajomymi czy powrót do lekcyjnego rytmu. Wiele osób przestanie być głodnych. W trakcie edukacji wielu najmłodszych ma dostęp do ciepłego posiłku, którego nie mogą zapewnić im dotknięci bezrobociem czy innymi problemami rodzice.

Pomoc publiczną można podzielić na kilka dziedzin, np. placówki wsparcia dziennego. W naszym miejsce jest ich 26. Świadczą pomoc o charakterze opiekuńczym, specjalistycznym, pracy podwórkowej. Mają za zadanie wsparcie dzieci, zapewnienie zajęć w czasie wolnym, pomoc specjalistyczną, np. logopedyczną. Pracą podwórkową zajmują się głównie organizacje pozarządowe. [audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/09/mops-1.mp3]

– mówi Maciej Hasik z częstochowskiego MOPS. Jest wiele takich instytucji pozarządowych. [audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/09/mops-2.mp3]

Z pomocą społeczną najbardziej kojarzy się wsparcie pieniężne. Z pomocy ogólnie korzystają 4 tys. 462 rodziny, czyli 8 tys. 625 osób. Ogółem w mieście Częstochowie mieszka 232,5 tys. ludzi, w tym ok. 37,5 tys. osób przed 19 rokiem życia (stan na 31 grudnia zeszłego roku). Pieniężne formy pomocy to m.in. zasiłek okresowy i zasiłek celowy. O pomocy pieniężnej decyduje kryterium dochodowe. [audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/09/mops-3.mp3]

Dożywianiem była i zapewne będzie objęta znaczna część częstochowskich dzieci. [audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/09/mops-4.mp3]

W okresie ferii zimowych ze szkolnego dożywiania korzystało ok. 50 dzieci, a w czasie minionych wakacji ok. 100. Ponadto dzieciom przyznaje się w roku szkolnym stypendia. W ubiegłym roku kalendarzowym skorzystało z nich ok. 1 tys. 800 uczniów. [audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/09/mops-5.mp3]

Krzysztof Rygalik

Skip to content