„Dzień Godności” osób niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Częstochowie zorganizowało we wtorek 24 maja „Dzień Godności”. Wydarzenie odbywa się na terenie miasta od 1999 roku w ramach „Europejskiego dnia walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych”.

Jest to niecodziennie wydarzenie, które zrzesza oraz integruje osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziców i opiekunów ze społecznością miejską. Głównym celem „Dnia Godności” jest walka z dyskryminacją i nietolerancją. – Chcemy pokazać, że każdy niezależnie od swojej choroby, ma swoje pasje, cele, chce uczestniczyć – powiedziała Beata Mstowska, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Częstochowie i dodała: – Istotą jest pokazanie godnego życia. 90% osób niepełnosprawnych, które znajdują się na tym wydarzeniu to osoby z niepełnosprawnością. Nie każdą niepełnosprawność widać. Nie są to wyłącznie osoby na wózkach inwalidzkich. Niepełnosprawność intelektualna jest jedną z najcięższych i najtrudniejszych, ponieważ dopiero po czasie poznajemy, że ta osoba wymaga bardzo dużego wsparcia – mówiła.

Coroczna impreza zorganizowana na Placu Biegańskiego ma przede wszystkim uświadomić społeczeństwu, że każdy człowiek jest ważny, niezależnie od stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

– Godność jest najważniejszą wartością człowieka. Każda z takich osób zasługuje, a nawet powinna brać udział w rzeczywistości społecznej, rodzinnej i zawodowej. Pokazując to, uświadamiamy innym, że osoby niepełnosprawne są w pełni wartościowe – podkreślała Gabriela Knapik z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas festynu na wybranych stoiskach zainteresowani mieli możliwość rozmowy ze specjalistami oraz skorzystania z szeregu porad.

– Doradzamy w zakresie terapii pedagogicznej, psychologicznej, rodzinnej, w zakresie wydawania dokumentów, takich jak orzeczenia do kształcenia specjalnego, opinie psychologiczno-pedagogiczne, czy diagnozy dzieci. Rodzice niepełnosprawnych dzieci często potrzebują też wsparcia specjalistów – mówiła Alina Włodarek, oligofrenopedagog z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie:

Aby ułatwić życie osobom niepełnosprawnym w miejskiej przestrzeni publicznej Stowarzyszenie „Koło” w Częstochowie organizuje projekt „Znam prawo – mam wybór”.

– Pragniemy, aby w ramach projektu wszystkie gminy i samorządy w województwie śląskim wspólnie działały przeciwko dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. W tym celu stworzyliśmy Radę Subregionu Północnego na Rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji. W jej ramach chcemy wdrażać takie osoby w życie codzienne, społeczne. Przykładem może być organizacja naszej imprezy, gdzie toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych i mogą z nich korzystać wszyscy. Koszt ich wynajęcia jest taki sam, jak zwykłych toalet. Innym pomysłem jest wydzielenie strefy pod sceną na imprezie plenerowej dla takich osób – wymieniała Agnieszka Gruca, koordynatorka projektu.

„Dzień Godności” to impreza, podczas której osoby z niepełnosprawnością przełamują bariery, poznają się oraz bawią. Podczas wydarzenia jest organizowanych wiele atrakcji sportowych oraz artystycznych. Odbywają się m.in. pokazy mody, zawody, występy muzyczne, czy wystawy. Nie brakuje również konkursów np. na najpiękniejszy namiot nawiązujący do tematu w danym roku.

BNO

 

Galeria: Radio Fiat

Skip to content