Dzień Integracji z osobami niepełnosprawnymi w UJD

Codziennie mamy okazję stawać się lepszymi ludźmi, rozwijając empatię i zrozumienie dla ograniczeń oraz słabości. Z takiego założenia wyszedł Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, organizując Dzień Integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Spotkanie miało miejsce w auli uniwersyteckiej i stanowiło okazję do podsumowania działalności Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON). Biuro działające przy Uniwersytecie daje szereg form wsparcia w procesach kształcenia od zmian w toku studiów po udostępnianie niezbędnych narzędzi.

– Niepełnosprawnych studentów wspiera zespół Biura, który m.in. zwiększa dostępność procesu edukacyjnego tak, aby na równych zasadach ze studentami pełnosprawnymi mogli uczestniczyć w takiej nauce, jaka im się należy, bez względu na ograniczenia. Rocznie w naszej uczelni jest to ok. 100 osób, przy czym warto podkreślić, że Biuro wspiera nie tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale wszystkie inne, które ze względu na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną potrzebują dostosowania, aby w pełni móc uczestniczyć w studiowaniu – wyjaśniła dr Anna Irasiak, pracownik Wydziału Nauk Społecznych:

Biuro funkcjonuje przy UJD od ponad roku. Zostało ono powołane w ramach europejskiego projektu „Uniwersytet dostępny”. Jak mówiła Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami dr Mariola Mirowska, prof. UJD, biuro to nie tylko pomieszczenia, ale też zespół osób świadczących pomoc i wsparcie studentom oraz doktorantom z dysfunkcjami.

– Zespół Biura tworzy dwóch doradców edukacyjnych, dwóch asystentów edukacyjnych oraz jedna osoba posiadająca kompetencje w zakresie technologii informacyjnej. Świadczone formy pomocy oraz wsparcia dla studentów i doktorantów są dla nas najważniejsze, dlatego też stale poszerzamy zakres usług – powiedziała prof. UJD, Mariola Mirowska.

Podczas Dnia Integracji została przedstawiona oferta biura, zasady adaptacji procesu dydaktycznego i ich podstawy prawne oraz przykłady dobrych praktyk. Podczas indywidualnych spotkań z doradcami i asystentami edukacyjnymi zainteresowani mieli możliwość zobaczenia prezentacji działania specjalistycznych sprzętów wspomagających procesy kształcenia.

BNO

 

 

Skip to content