Dzień otwarty w Zespole Szkół Specjalnych nr 23

Pierwszy tydzień kwietnia jest tygodniem świadomości autyzmu. Z tej okazji Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie zorganizował dzień otwarty dla rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem akcji były konsultacje z doświadczonymi specjalistami, wskazanie potencjału rozwojowego dziecka oraz zaprezentowanie przybyłym rodzicom oferty edukacyjno-terapeutycznej placówki.

– Jesteśmy szkołą, która jako pierwsza rozpoczęła naukę dla dzieci z autyzmem. To dlatego właśnie organizujemy dni otwarte w tygodniu wiedzy o tej chorobie. Chcemy podkreślić, że jesteśmy specjalistyczną placówką kształtującą i edukującą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – mówi Jolanta Miękina, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 23.

Dyrektor podkreśla także, że działania placówki na terenie miasta są ważne, chociażby dzięki programom rządowym.

– Szkoła jest wskazana jako przewodni ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny, który realizuje program rządowy „Za życiem”. Tutaj mamy też bardzo dużą grupę podopiecznych. Tylko w zeszłym, roku wsparcie uzyskało 82 dzieci dodaje dyrektor.

W dzień otwarty placówka zorganizowała prelekcje dla pedagogów i psychologów z Częstochowy. Były także prowadzone konsultacje dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych zarówno intelektualnie, jak i fizycznie.

– Prelekcje były skierowane do rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka lub oczekują wsparcia i porad jak postępować z dzieckiem, aby poprawić funkcjonowanie całej rodziny – mówi Hanna Iwańczak, nauczyciel w ZSS nr 23.

Placówka przez cały rok wspiera także rodziców w trudzie wychowywania swoich dzieci.

– W szkole działa także społeczny punkt konsultacyjny, w którym każdy zaniepokojony rodzic może uzyskać wsparcie. Na stronie internetowej www.zss23korczak.edu.pl podane są namiary telefoniczne do osób, które koordynują tym punktem – dodaje Hanna Iwańczak.

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka uczęszcza obecnie około stu dwudziestu dzieci z różnych grup wiekowych. Szkoła opiekuje się także potrzebującymi spoza placówki.

BNO

Skip to content