Dziesięciolecie miejskiego monitoringu w Częstochowie

Zbliża się dziesięciolecie miejskiego monitoringu w Częstochowie. Pierwsze kamery na ulicach miasta zamontowano w 2009 roku.

Dzięki temu, co roku Straż Miejska w Częstochowie publikuje raport podsumowujący interwencje właśnie z użyciem monitoringu. Strażnicy z referatu do spraw miejskiego monitoringu w minionym roku ujawnili łącznie 2051 zdarzeń wymagających interwencji różnych służb.

– Strażnicy Miejscy interweniowali 1612 razy z pomocą kamer. Pozostałe interwencje przekazaliśmy do realizacji innym służbom. Komendzie Miejskiej Policji przekazaliśmy 212 zdarzeń, Pogotowiu Ratunkowemu – 196 zdarzeń, Państwowej Straży Pożarnej – 27 zdarzeń i Straży Ochrony Kolei – 4 zdarzenia – przedstawiał rzecznik Straży Miejskiej w Częstochowie Artur Kucharski.

Nagrania z miejskiego monitoringu posłużyły również za materiały dowodowe w postępowaniach dotyczących spraw o wykroczenia lub przestępstwa.

– Zabezpieczyliśmy i wydaliśmy różnym służbom 568 nagrań. 549 były wydane na wnioski z Policji, natomiast 19 nagrań służyło nam w prowadzonych sprawach o wykroczenia – informował rzecznik.

Najwięcej przypadków interwencji stanowiły osoby leżące w miejscach publicznych, zarówno te pod wpływem alkoholu, jak i posiadające problemy zdrowotne. Nie były to jednak jedyne przypadki zarejestrowane przez kamery.

– Operatorzy nagrań ujawniali różne przypadki aktów dewastacji, wandalizmu, włamań, bójek i pobić, różnych form zakłócania spokoju i porządku publicznego. Mieliśmy także kolizje i pożary – wymieniał Artur Kucharski.

Na terenie Częstochowy zainstalowanych jest sto kamer dbających o poprawę spokoju i porządku publicznego, a także szeroko pojętego bezpieczeństwa. W 2017 roku miejski monitoring zarejestrował 2385 zdarzeń wymagających interwencji. To o 334 zdarzenia więcej niż w roku 2018.

BNO

Skip to content