Dzisiaj osoby z zespołem Downa obchodzą swoje święto

21 marca przypada Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa ustanowiony w 2005 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa, a następnie został uznany przez ONZ w 2012 roku. Data 21.03 jest nieprzypadkowa, ponieważ dotyczy trzeciego chromosomu w 21 parze łańcucha DNA, który – jako dodatkowy – powoduje zespół Downa.

Dzień ten jest okazją do wyrażenia solidarności z osobami dotkniętymi tą jednostką chorobową. Co roku wiele organizacji pozarządowych zajmujących się osobami z zespołem Downa organizuje wiele wydarzeń kulturalnych i integracyjnych z ich udziałem. Nie inaczej jest w Częstochowie, gdzie osobami takimi opiekuje się m.in. Fundacja Oczami Brata. Dorota Chrząstek, koordynator w fundacyjnej Pracowni Aktywizującej opowiedziała, jak w Fundacji zwykle się spędza 21 marca:

Pierwszy dzień wiosny to dla nas w Fundacji przede wszystkim Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Fundacja m.in. takie osoby obejmuje swoim wsparcie. Co roku organizujemy różne eventy w związku z tym dniem. Staramy się oswajać społeczeństwo z niepełnosprawnością i pokazywać też, że osoby z zespołem Downa są takimi samymi osobami, jak inne, pełnosprawne osoby. W miniony weekend w Galerii Jurajskiej odbył się event z tej okazji. Prowadziliśmy wtedy zbiórkę publiczną, bardzo dziękujemy wszystkim za obecność, bo najśmielsze nasze oczekiwania ten event przerósł.

Fot. Radio Fiat

Ludzie pracujący z osobami dotkniętymi tym zespołem często podkreślają, że ich niedostosowanie do życia polega przede wszystkim na tym, że są pełne ufności, dobroci i nie rozumieją zła, chciwości oraz innych negatywnych cech ludzkich, przez co łatwo mogą paść ofiarą oszustw. Bp Antoni Długosz zauważa, że ufność i dobroć dzieci dotkniętych niepełnosprawnością można zobaczyć m.in. w tym, w jaki sposób odwdzięczają się one za poświęcony im czas i daną im miłość. Bp Antoni podkreśla także, że jako „pełnosprawni” możemy się też wiele od takich osób nauczyć:

Jeśli okazujemy im serce, one swoją życzliwością i serdecznością umieją w 100% nam wynagrodzić tą naszą posługę. Przypominają nam także, że winniśmy kierować się bezinteresowną miłością. Gdyby nawet te dzieci nie były nam w stanie wynagrodzić naszej pomocy i miłości, chcemy to robić kierując się miłością do Pana Jezusa. Także winniśmy stanąć przy rodzicach i opiekunach, którzy są czasem niesłusznie wytykani przez ludzi niepoważnych, którzy obciążają chorobę i stan dziecka rzekomą winą rodziców.

Fot. Radio Fiat

Poza tym niedostosowaniem do nieuczciwości innych ludzi, osoby z zespołem Downa mogą pracować, wyrażać się artystycznie, rozwijać w wielu dziedzinach nauki i sportu oraz prowadzić w miarę normalne życie. Fundacja Oczami Brata pomaga takim osobom w aktywizacji społecznej. Dorota Chrząstek relacjonuje, że efekt takiej pracy aktywizacyjnej można było zobaczyć także dzisiaj w Klubokawiarni Alternatywa 21:

Dzisiaj w naszej klubokawiarni występ Roberta Mateuszuka, uczestnika warsztatów terapii zajęciowej, którą Fundacja Oczami Brata prowadzi. Jest świetnym wokalistą, a oprócz tego codziennie odbywa u nas zajęcia, uczy się bardzo wielu czynności, prowadzących do samodzielnego życia. Dzisiaj z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa śpiewa dla swoich przyjaciów z Fundacji, z którymi na co dzień spotyka się na zajęciach.

Fot. Radio Fiat

Udało nam się nagrać fragment występu Roberta Mateuszuka, który dowodzi, że niepełnosprawność wcale nie musi być barierą dla realizowania swoich życiowych pasji:

Fundacja Oczami Brata prowadzi obecnie zbiórkę na rzecz budowy domu, w którym stale będzie mogło mieszkać 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym z zespołem Downa. Budowa jest już w fazie końcowej, jednak w dalszym ciągu potrzebne są duże środki na finalizację przedsięwzięcia. Szczegóły na temat tej inicjatywy można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Oczami Brata, w zakładce „Nasze Projekty”.

Fot. Radio Fiat
Skip to content