Blisko 220 uczniów z 18 szkół Archidiecezji Częstochowskiej uczestniczyło w Eko Warsztatach zorganizowanych w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie. Celem przyrodniczo-leśnych warsztatów jest uzmysłowienie młodym uczestnikom, jak bardzo ważnym elementem dla współczesnego świata jest ekologia.

Warsztaty potrwają dwa dni i są skierowane dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Więcej o warsztatach.

– Warsztaty rozpoczęły się prelekcjami zaproszonych gości, którymi byli leśniczy opowiadający o swojej codziennej pracy. Następnie młodzież miała spotkania w części praktycznej, gdzie każda grupa omawiała zupełnie inne zagadnienia – mówiła Marta Cierpiał z częstochowskiej Caritas.

Spotkanie w ramach warsztatów prowadzone było przez Artura Szymona Michalskiego – zastępcę prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Arkadiusza Wojciechowicza – dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Prelekcje miały za zadanie pokazanie najistotniejszych działań, jakie są realizowane dla ochrony polskich lasów.

– Sadzenie lasu to czynność, która jest istotą funkcjonowania Lasów Państwowych. Corocznie zapraszamy wszystkich chętnych do akcji odnowieniowych i sadzenie 500 milionów drzew rocznie. To podstawowe działania leśników, bo im więcej drzew, tym większa możliwość pochłaniania niepotrzebnego dwutlenku węgla – tłumaczył Robert Gorzelak, nadleśniczy z nadleśnictwa Herby.

W dalszej części warsztatów leśnicy z Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach prowadzili warsztaty dotyczące znajomości fauny i flory polskich lasów. Warsztaty podzielono na cztery grupy uczestników, w których każda miała okazję nauczyć się czegoś innego.

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

BNO

 

Skip to content