III Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie wzięło udział w międzynarodowej wymianie uczniów w ramach projektu Erasmus. To już drugi rok, w którym szkoła przystępuje i korzysta z programu, wymieniając się uczniami ze szkołami w Chorwacji, Hiszpanii i na Węgrzech.

Tematem przewodnim w tym roku jest młody człowiek w Europie, stanowiący symbol przedsiębiorczości oraz troski o drugiego człowieka.

– W takiej wymianie z każdego państwa przyjeżdża sześciu uczniów i dwóch nauczycieli. Pierwsza wizyta odbyła się już w Chorwacji w miasteczku Đakovo (północno-wschodnia część kraju). Obecnie gościmy te trzy państwa w naszym liceum. W listopadzie odbędzie się wyjazd do Budapesztu, a w następnym roku pojedziemy do Malagi w Hiszpanii – opowiada Jan Randak, dyrektor placówki.

W ramach wizyty przygotowywane są spotkania z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wolontariatem i pomocą drugiemu człowiekowi.

– Młodzież uczy się kreatywnego podejścia do zakładania działalności gospodarczej. Dążymy także do tego, aby społecznie mogli popracować z osobami niepełnosprawnymi. W planie mamy nie tylko zajęcia w szkole, ale także w fundacji Oczami Brata. Przychodzą do nas także osoby z innych fundacji – mówi Agnieszka Ziejska, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w III LO.

Zaletą programu Erasmus jest także szlifowanie umiejętności językowych. Młodzież porozumiewa się ze sobą w języku angielskim, który nie stanowi problemu w komunikacji.

– Z Hiszpanką z wymiany nawiązałam kontakt już dużo wcześniej (pisałyśmy ze sobą przez dwa tygodnie). Są tu osoby z trzech różnych krajów. Nasza grupa z Hiszpanii uczy nas słówek ze swojego języka. Głównym językiem jest jednak angielski, wiec bariery językowej nie odczuwa się mocno, szczególnie w tej atmosferze i z tymi ludźmi – mówi Maja Myśliwiec – uczestniczka programu Erasmus.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako inicjatywa wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea w postaci rozwijania międzynarodowej współpracy między uczelniami pozostała taka sama.

BNO

Skip to content