Formy promocji czytelnictwa w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

DSCF3148-720x540-720x540

Statystyki czytelnictwa w Polsce wciąż przedstawiają się niezbyt korzystnie. Pomimo iż człowiek we współczesnym świecie nie byłby w stanie funkcjonować bez fundamentalnej dla ludzi wykształconych umiejętności, to znikomy kontakt z książką wciąż posiada duża grupa dorosłych osób. Wiele zależy od wychowania i wpajania nawyku czytania słowa pisanego od najmłodszych lat. „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” ma w tym wypadku praktyczne uzasadnienie. W związku z tym, zarówno biblioteki szkolne, jak również publiczne, starają się wspierać szkoły w zachęcaniu uczniów do czytania poprzez szereg różnych przedsięwzięć aktywizacyjnych.
– Czytelnikiem człowiek się nie rodzi, a staje. Oznacza to, że trzeba go najpierw przygotować do czytania. Pierwszy etap to kontakt z książką, a następny nauczenie trudnej sztuki czytania. Biblioteka Publiczna stara się wychowywać czytelników. Zaczynamy od najmłodszych dzieci. Dla małych częstochowian przygotowywane są w filiach bibliotecznych różne zajęcia. Pierwsze z ćwiczeń, w których dzieci mają kontakt z książką, mają na celu zaciekawienie małych czytelników. W związku z tym przedmiotem warsztatów bywają różne formy książek: obrazkowa, dotykowa czy dźwiękowa. Tego typu działania mają na celu pokazanie najmłodszym, że czytanie może być świetną zabawą. Biblioteka Publiczna stara się przyzwyczajać uczniów do stałego kontaktu z książką. Młodzież szuka później w literaturze tego, co jest dla niej najważniejsze. Jedna osoba zainteresowana będzie tylko informacjami, inna rozrywką. Najważniejszą kwestię stanowi dla nas to, żeby czytanie kojarzyło się z przyjemnością i relaksem, dlatego też wszystkie formy promocji czytelnictwa dostępne w naszej placówce mają charakter zabawowy. Z kolei bardziej skomplikowane lekcje biblioteczne posiadają element dydaktyzmu i są organizowane najczęściej na zamówienie bibliotekarzy szkolnych lub wychowawczyń poszczególnych klas, które przygotowują specjalne zadania czytelnicze dla dzieci – informuje Irmina Młynarczyk, pracownik działu instrukcyjno–metodycznego Biblioteki Publicznej w Częstochowie
Biblioteka Publiczna w Częstochowie udostępnia swoje zbiory czytelnikom od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 19.30 oraz w sobotę od godz. 9.00 do 15.00.

Paulina Izdebska