W Częstochowie odbyło się V Forum “Dla Rodziny”.

W sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy miało miejsce V Forum “Dla Rodziny”, poświęcone zagadnieniom dotyczącym lepszego rozwoju i życia zarówno w rodzinie biologicznej jak i w zastępczej. O tematach, które zostały poruszone na zgromadzeniu, mówi Lidia Zeller, Prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie “Dla Rodziny”.

– Jednym z nich będzie praca nauczycieli z rodzicem, żeby pokazać, jak ważnym wyznacznikiem w wychowywaniu dziecka jest szkoła. Będziemy poruszać też kwestie związane z tym, jak Sąd wspiera nas poprzez swoje działania – wymienia Prezes. – Ponadto nasza koleżanka, Anna Kościańska, z Fundacji Primo Diagnosis, opowie o tym, jak wczesne diagnozowanie może wpłynąć na poprawę funkcjonowania dzieci. Tych tematów będzie więc dużo, ale najważniejsze jest połączenie teorii z praktyką, która, mam nadzieję, przyniesie dobre rezultaty – dodaje Zeller.

Prezes Fundacji Primo Diagnosis, Anna Kościańska, podkreśla, że wpływ na relacje rodzinne mają także badania prowadzone nad zaburzeniami dzieci z autyzmem.

– Jestem prezesem fundacji, która zajmuje się diagnozą dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, przede wszystkim z autyzmem. Jako jedyna gmina w Polsce prowadzimy badania przesiewowe dwulatków, opierające się na wyłapywaniu małych dzieci ze spektrum autyzmu. Działamy w ten sposób drugi rok, zaś od tego roku jest to program profilaktyczny, finansowany przez Wydział Zdrowia – zaznacza Kościańska.

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,Dla Rodziny” funkcjonuje od 2013 roku i skupia się przede wszystkim na wspieraniu rodziny jako najważniejszego środowiska wychowawczego, w tym na stwarzaniu warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego dziecka i jego rodziny. Wśród prelegentów na tegorocznym zgromadzeniu znaleźli się m.in. Katarzyna Napiórkowska, naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marietta Hełka, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Jolanta Szempruch z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

MSI