Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami został przyjęty przez rząd. Zakłada on, że organy prowadzące szkoły będą musiały zapewnić gabinety profilaktyki zdrowotnej dla pielęgniarek i higienistek oraz dentystów.

Według Ministerstwa Zdrowia projekt zakłada „zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły”, a także „zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych”.

Miejscem realizacji świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną będzie gabinet profilaktyki zdrowotnej, a w przypadku realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę – gabinet stomatologiczny w szkole, gabinet zlokalizowany poza szkołą lub dentobus.

O zdanie na ten temat zapytaliśmy dyrektorkę Katolickiej Szkoły Podstawowej, s. Immolatę Jastrzębską:

Jeżeli chodzi o te plany to jak najbardziej się z nimi zgadzam. Pomoc pielęgniarki, czy higienistki w szkole jest bardzo przydatna. Jeżeli ta ilość godzin będzie zwiększona to świetnie, rodzice się czują wówczas bezpiecznie i my również, bo bezpośrednio jest zapewniona fachowa pomoc. W szkole w pierwszej linii służymy pomocą i z tego miejsca idzie informacja do rodziców. Ta opieka zdrowotna jest realizowana, ale jeżeli będzie to zwiększone myślę, że skorzystają z tego i uczniowie, jak i szkoła.

Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Będą oni także otrzymywać informacje o zakresie opieki i prawie wyrażania sprzeciwu wobec niej.

Uważam, że większa dostępność do stomatologa, czy do higienistki szkolnej sprawi, że każdy rodzic będzie dużo spokojniejszy, bo ta opieka będzie bezpośrednio na miejscu – tam, gdzie nasze dzieci przebywają sporo czasu. Jako mama nie będę musiała się obawiać, że przy jakimkolwiek urazie, czy bólu zęba będę musiała szukać pomocy gdzie indziej – mówi mama dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 32, Małgorzata Ciura.

Przyjęto, że organ prowadzący szkołę ma udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący będzie musiał zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

KF

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content