Handlowali dopalaczami, odpowiedzą przed sądem

Prokuratura Okręgowa/fot. Radio Fiat

Kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat – taki wyrok mogą usłyszeć osoby handlujące dopalaczami. W sprawie zorganizowanych grup przestępczych Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie dwa akty oskarżenia. Jeden z podejrzanych ścigany jest listem gończym.

Za obrót substancjami psychoaktywnymi łącznie odpowiedzieć ma 13 osób. O szczegółach sprawy mówi Piotr Wróblewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie:

– Pierwszy akt oskarżenia, obejmujący 9 osób, dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, założonej i kierowanej przez mieszkańca Częstochowy Szymona K. W toku śledztwa ustalono, że od 2013 roku Szymon K. (wówczas 21-letni) miał kontakt z substancjami psychoaktywnymi tzw. dopalaczami. Początkowo nabywał je i sam zażywał, lub dzielił się nimi ze znajomymi, ale z biegiem czasu zaczął je również sprzedawać. Najpierw robił to działając „na ulicy” w sposób zbliżony do dilerów narkotykowych, ale działalność ta ewoluowała i rozrastała się.

Drugi akt oskarżenia, obejmujący 4 osoby, dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, założonej i kierowanej przez mieszkańca Łodzi Michała Z. W śledztwie ustalono, że od stycznia do grudnia 2015 roku mężczyzna prowadził w Częstochowie sklep pod nazwą „Upominki”. Tam pod pozorem zwykłej działalności handlowej sprzedawał dopalacze:

– Zarówno chroniczne zażywanie tych substancji, jak i jednorazowe ich przyjęcie, może być niebezpieczne dla zdrowia i życia, albowiem powodują poważne zaburzenia o charakterze neurologicznym i kardiologicznym, ale nie można też pominąć ryzyka zatrucia (w tym śmiertelnego) oraz uzależnienia fizycznego i psychicznego. Prokurator przedstawił oskarżonym zarzuty popełnienia przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, poprzez wprowadzanie do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia w postaci dopalaczy.

Jeden z członków grupy, 28-letni Kamil Nowak, nadal ukrywa się przed organami ścigania. W związku z tym prokurator zarządził poszukiwania podejrzanego listem gończym.

W akcie oskarżenia prokurator uznał, że wprowadzając do obrotu dopalacze, oskarżeni czerpali z tego stały dochód. Takie zachowanie skutkuje surowszą odpowiedzialnością karną.

Przestępstwo sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób przez wprowadzanie do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Natomiast za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej grozi karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W wypadku założenia lub kierowania taką grupą zagrożenie to wynosi od roku do 10 lat.

ABK

Skip to content