Fragmenty XVI-wiecznego ratusza oraz wiele innych unikatowych zabytków archeologicznych… Wszystko to zobaczymy na wystawie „Historia Częstochowy, miasta nad Wartą” prezentowanej w nowym pawilonie na Starym Rynku. Pierwsze oprowadzanie już 18 sierpnia o godz. 14.00.

Obiekt, w którym mieszczą się relikty nie został wybrany przypadkowo – mówi częstochowska archeolog Iwona Młodkowska-Przepiórowska:

– W październiku tego roku minie 9 lat od zakończenia prac wykopaliskowych. A zaczęło się to w 2006 roku od niewinnego zapadliska w płycie rynku. Poproszono mnie o wykonanie badań sondażowych w celu określenia, jaka jest przyczyna tego zjawiska. Bardzo szybko okazało się, że ten otwór w ziemi prowadzi do niezasypanej do końca piwnicy. Stare Rynki miast są pod szczególną ochroną konserwatorską, dlatego też zapadła decyzja o konieczności przeprowadzenia w tym miejscu badań wykopaliskowych. Tak to się zaczęło. 2007 oraz 2008 rok to były 2 pierwsze sezony. W każdym roku odkopano dziwny, tajemniczy obiekt dookoła i odgruzowano 1 największą piwnicę. Potem były już dalsze badania.

Wcześniej badania w tym miejscu prowadzone były już w latach 60. XX wieku. Zainicjował je Włodzimierz Błaszczyk – archeolog i ówczesny dyrektor Muzeum Regionalnego w Częstochowie. Ich celem było rozpoznanie zasięgu oraz rodzaju osadnictwa na tym obszarze.

– Pierwsze prace miały charakter bardzo ogólny. Były to przede wszystkim odwierty geologiczne, w wyniku których pozyskano kilkadziesiąt fragmentów zabytków. Określiło to zasięg Starego Rynku. Późniejsze badania przeprowadzone zostały nowoczesną w tamtym czasie metodą, urządzeniem zwanym sir. Badania wykazały istnienie na rynku nieokreślonych struktur o charakterze gruzowym. Cały obraz zabudowy śródrynkowej dało jednak odkrycie całej powierzchni Starego Rynku.

Teraz relikty przeszłości zobaczymy na wystawie. Szczegóły ekspozycji przybliża Magdalena Wieczorek-Szmal z Działu Archeologii Muzeum Częstochowskiego:

– Co prezentujemy w tym obiekcie? Zachowane są mury piwnic częstochowskiego ratusza, co stanowi najważniejszy element wystawy. Ma on układ czworoboku. W tym zarysie istniejących murów wyróżniają się 3 zasadnicze pomieszczenia z przedsionkami. W obrębie tych murów prezentujemy artefakty, odkryte w trakcie badań.

Wystawa udostępniona zostanie oglądającym już 18 sierpnia o godz. 14.00.

ABK

Skip to content