Fot. Huta Częstochowa

Zakończył się proces przetargowy na sprzedaż Huty Częstochowa. Zakład został kupiony przez brytyjską firmę, będącą potentatem w przemyśle stalowym.

Upadłość ISD Huty Częstochowa ogłoszono na początku września 2019. Proces sprzedaży obfityował w liczne zawirowania. Sprzedaż huty niemal od samego ogłoszenia stanu upadłości nadzorował syndyk masy upadłościowej z Katowic, Mateusz Bienioszek. Wyjaśnia on, co działo się z hutą już kilka dni po ogłoszeniu upadłości:

Udało się podpisać umowę dzierżawy ze spółką Sunningwell International Polska. Spółka ta wznowiła działalność produkcyjną i kontynuowała ją przez mniej więcej rok. Równoległe trwały czynności związane z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa. Te czynności trwały blisko 3 miesiące. Po ich ukończeniu, w kwietniu 2020 roku został ogłoszony pierwszy przetarg na sprzedaż huty, cena wywoławcza wynosiła 250 milionów złotych. Niestety, w tym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Drugi przetarg został ogłoszony 10 czerwca, cena wywoławcza została obniżona do kwoty 220 milionów złotych. W tym przetargu wpłynęła jedna ważna oferta, to była oferta Sunningwell Steel Polska. Termin do zawarcia umowy dla tego oferenta upływał 5 października. Niestety w zakreślonym terminie spółka nie zdołała zgromadzić pozostałej części ceny nabycia. Wcześniej wpłaciła wadium w kwocie 22 milionów złotych, natomiast do podpisania umowy nie doszło i sąd stwierdził przepadek wadium, stwierdzając, że do nie zawarcia umowy doszło z winy oferenta.

Dzierżawcą Huty Częstochowa była spółka Sunningwell International Polska należąca do grupy kapitałowej, która straciła wspomniane wadium w drugim przetargu. Jak relacjonuje syndyk Mateusz Bienioszek, niedługo po tym wydarzeniu zaczęły się problemy z dzierżawcą:

Trzeci przetarg został ogłoszony 1 grudnia. Cena wywoławcza została po raz kolejny obniżona, do kwoty 190 milionów złotych. Dwa dni później, 3 grudnia, z uwagi na notoryczne naruszenia umowy dzierżawy, musiałem tą umowę dzierżawy rozwiązać ze spółką Sunningwell International Polska. Spółka zalegała z czynszem, zalegała z wypłatami wynagrodzeń dla pracowników, co więcej zalegała z zapłatami należności z tytułu energii elektrycznej, gazu i pozostałych mediów, co też w sposób istotny zagrażało bezpieczeństwu całego zakładu. Po rozwiązaniu umowy ze spółką Sunningwell International Polska natychmiast przystąpiłem do rozmów z potencjalnym, kolejnym dzierżawcą, mianowicie ze spółką Liberty Częstochowa. I już 23 grudnia udało się podpisać kolejną umowę dzierżawy, która weszła w życie 29 grudnia.

Dopiero w trzecim przetargu udało się sprzedać Hutę Częstochowa:

Nowy dzierżawca ponownie uruchomił hutę, przywrócił produkcję i kontynuował tą umowę dzierżawy w zasadzie do dnia sprzedaży. Jednocześnie też spółka ta w trzecim przetargu złożyła ofertę i 22 stycznia, na posiedzeniu sądu, ta oferta została przyjęta. Była to jedyna oferta z zaoferowaną ceną190 milionów złotych.

Umowę sprzedaży podpisano 28 maja w Warszawie. Nowym właścicielem jest dotychczasowy dzierżawca huty, czyli spółka Liberty Częstochowa, należąca do brytyjskiego koncernu Liberty Steel Group. Jak można było usłyszeć, Hutę Częstochowa ostatecznie udało się sprzedać za 190 milionów złotych.

Sprzedaż Huty Częstochowa jest bez wątpienia dobrą wiadomością, zwłaszcza dla jej pracowników. Mamy nadzieję, że nowy inwestor doprowadzi do odzyskania przez hutę jej dawnej świetności.

RG

Skip to content