I Dzień Tutora w AJD

We wtorek 6 marca w Auli Audytorium Maximus Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, odbył się I Dzień Tutora. Ubiegły rok akademicki stał się czasem, w którym po raz pierwszy na taką skalę nasza Uczelnia otworzyła swoje progi dla tutoringu. Obecność tej formy akademickiego kształcenia i wsparcia studentów w ich rozwoju, staje się znakiem rozpoznawczym AJD. Przyjmując, że tutoring to spotkanie – warto towarzyszyć tej propozycji, a także przyjrzeć się owocom jej wprowadzania. To właśnie temu służyć ma organizowany po raz pierwszy Dzień Tutora, podczas którego zaprezentowane zostaną dotychczasowych doświadczenia współpracy między tutorami akademickimi i ich studentami. Spotkanie zakończy się godzinnymi warsztatami tutorskimi przy tutorskiej kawie dla chętnych studentów bądź nauczycieli akademickich. Tutoring jest pojęciem popularnym w kręgach stricte uniwersyteckich, do czego aspiruje Akademia Jana Długosza.

W trakcie Dnia Tutora prelegenci przedstawili między innymi: tutoring w przestrzeni pozaakademickiej oraz zalety zdobywania kompetencji tutorskich. Odbyła się także prezentacja doświadczeń tutorskich studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a także losowanie tutorów dla chętnych.

PN