Najstarsze częstochowskie liceum świętuje właśnie 115 rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji odsłonięto m.in. tablicę poświęconą Juliuszowi Słowackiemu, którą zaprojektował znany przedwojenny artysta Zygmunt Otto. „Plakietę” wykonaną przez tego lwowskiego rzeźbiarza i architekta przekazała do I LO jedna z absolwenckich rodzin.

Wprawdzie nauczanie w miejscu dzisiejszego „Słowaka” zainicjowano już w latach ‘70 XIX wieku, jednak była to szkoła rosyjska. Jak wyjaśnia dyrektor I LO Małgorzata Kaim, wprowadzająca w uroczystości rocznicowe, Szkoła upatruje początek swojej historii w utworzeniu gimnazjum dla dziewcząt na początku wieku XX:

Za początek szkoły uważamy rok 1907 – wprawdzie szkoła już istniała, ale właśnie w tym momencie mogła już nauczać w języku polskim i to wydarzenie uznaliśmy jako początek szkoły. Dziś rozpoczynamy nasz jubileusz, którego kulminacja będzie w sobotę, ale już dziś odsłaniamy tablicę pamiątkową Juliusza Słowackiego oraz Oś Czasu, która w graficzny sposób obrazuje najważniejsze wydarzenia z dziejów naszej szkoły. Tablicę ufundowali absolwenci naszej szkoły, Iwona i Jarosław Dawid, którzy zresztą tutaj się poznali i zostali później małżeństwem.

Szkoła zyskała imię Juliusza Słowackiego dopiero w 1920 roku, stając się jednocześnie placówką państwową. Podczas II wojny światowej jej nauczyciele nie przerwali pracy – z narażeniem życia nauczali podczas tajnych kompletów. Przez dziesięciolecia I LO wykształciło wielu późniejszych artystów, prawników i przedsiębiorców. Było także miejscem zapoznawania się młodych osób, które następnie zakładały rodziny na trwałe związane z historią Szkoły. Do tych tradycji nawiązał w swoim wystąpieniu Jarosław Dawid, który jako absolwent, przyjaciel i mecenas szkoły pouczył młodzież o znaczeniu tradycji w kreowaniu przyszłości:

Musimy mieć wszyscy świadomość, że historię tak naprawdę tworzymy dzisiaj. Nie zajmujemy się tylko wspomnieniami – warto tworzyć tą rzeczywistość, nie gonić za cieniem ale równocześnie mieć świadomość, że cały wysiłek, który włożymy w realizację swoich planów i projektów, po latach może tworzyć historię. Pracujmy, działajmy, twórzmy tak, żeby było co wspominać i do czego się po latach odwoływać.

Ceremonię rocznicową rozpoczęto od hymnu szkoły oraz przemówień dyrekcji i zaproszonych gości. Następnie uczniowie zaprezentowali krótki referat o życiorysie i osiągnięciach Zygmunta Otto, który w 1909 roku przygotował ozdobne „plakiety” z wizerunkiem Juliusza Słowackiego. Wręczano je członkom warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych z okazji setnej rocznicy urodzin wieszcza. Następnie odsłonięto jedną z takich „plakiet” oraz infografikę przedstawiającą najważniejsze wydarzenia z historii Szkoły. Szkolną ceremonię zakończono programem artystycznym. Jubileusz 115 lat istnienia I LO kontynuowany będzie w najbliższą sobotę, w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

115-lecie I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Skip to content