IMGW przygotowuje podsumowanie klimatyczne roku 2021

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracowuje podsumowanie klimatyczne roku 2021. To już drugi raport, po opracowaniu za 2020 rok, który powstaje na bazie danych pomiarowych i obserwacyjnych zbieranych, przetwarzanych i analizowanych przez służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz zespoły eksperckie IMGW.

Współczesna zmiana klimatu, będąca konsekwencją działalności człowieka, jest największym wyzwaniem cywilizacyjnym, z jakim przyszło się nam kiedykolwiek zmierzyć.

– Klimat to pewnego rodzaju zasób naturalny, który podlega naturalnej zmienności. Może się on zmieniać z jednych skrajnych warunków do drugich. W historii naturalnej ziemi tak było. Warunki te mogą być sprzyjające życiu człowieka na ziemi lub nie. Niestety, zmiany, które występują obecnie, idą w kierunku wyczerpania zasobów cywilizacyjnych, czyli dosyć szybko pojawia się cały zespół elementów mówiących, że procesy zachodzące w klimacie powodują pogorszenie się warunków do życia – zauważył prof. Mirosław Miętus, dyrektor Centrum Badań i Rozwoju oraz zastępca dyrektora IMGW.

Na panujący klimat wpływa postawa oraz zachowanie ludzi żyjących w poszczególnych regionach krajów i świata. Miasta, takie jak Częstochowa borykają się z wieloma problemami natury ekologicznej. Jedną z nich jest smog, dokuczliwy w okresie jesieni i zimy. Pomocą dla regionu miała być podjęta w 2017 roku, a wdrożona w życie w 2022 roku uchwała antysmogowa, która w województwie śląskim nakazuje zmieniać źródła ciepła na te bardziej ekologiczne.

– Nie można używać kotłów, które mają powyżej 10 lat, a także pieców bez tabliczek znamionowych. Pod koniec 2023 roku po raz kolejny będzie weryfikowany wiek kotła. Uchwała będzie całkowicie obowiązywać pod koniec 2027 roku. Wtedy będzie można używać pieców wyłącznie III i IV klasy wg. polskich norm – mówił Hubert Pietrzak z Częstochowskiego Alarmu Smogowego.

Kolejnym problemem, który zauważa Hubert Pietrzak, jest m.in. wycinka drzew, która ma miejsce podczas wielu inwestycji realizowanych w Częstochowie. Jedną z ostatnich jest ta prowadzona przy Dworcu Stradom, gdzie ofiarą ma paść ponad 2 tys. drzew.

– W pierwszej fazie realizacji tej inwestycji istnieje konieczność usunięcia 2030 dużych drzew, mających funkcje nie do przecenienia. Jakiś czas temu podobna wycinka miała miejsce wzdłuż al. Wolności, gdzie pod infrastrukturę drogową i w momencie budowania parku z marketami także zostało wyciętych bardzo dużo drzew. Było o tym głośno – dodał prezes CAS.

Problem ze smogiem czy wycinanie drzew w mocno zurbanizowanych terenach to zaledwie dwie z wielu przyczyn, które wpływają na to, jak kształtuje się nasz klimat. Do problemu przyłączają się m.in. duże zakłady produkcyjne, spalanie paliw kopalnych (takich jak ropa naftowa, węgiel kamienny i gaz ziemny), które powoduje emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Do ich rozprzestrzeniania przyczynia się także inna działalność człowieka, taka jak rolnictwo czy wylesianie. Bez względu na przyczyny, skutki, jakie dotyka wiele miast, takich jak Częstochowa, są odczuwalne przez ich mieszkańców.

– Wychodząc z domu z psem ewidentnie czuć drapanie w gardle. Oddycha się też ciężko. Na dobrą sprawę zanieczyszczenie, jakie jest w powietrzu, widać nawet na zużytych maseczkach – powiedziała jedna z mieszkanek Częstochowy.

– Sądzę, że powietrze jest zanieczyszczone przez wydobywające się sadze z kominów – skomentował starszy mieszkaniec.

– Z roku na rok mamy obiecane czyste powietrze, a za oknem widać, co widać. Jest szaro, buro i paskudnie – stwierdziła mieszkanka ul. Piłsudskiego.

Szczegóły raportu na temat warunków klimatycznych w Polsce w 2021 roku mają być znane po 20 marca. Za jego przygotowanie odpowiada Centrum Badań i Rozwoju. Raport dostępny będzie na stronie IMGW oraz we wszystkich serwisach informacyjnych Instytutu.

BNO

Skip to content