Nowy wykonawca przebudowy alei Wojska Polskiego w Częstochowie przedstawił władzom miasta etapy prac inwestycyjnych. Uzgodnienia, co do organizacji ruchu trwają, jednak nie wykluczone, że na czas budowy ruch Aleją zostanie wstrzymany. Od 20 września na kierowców czekają także inne utrudnienia, związane z budową nowej DK-46 na zachodzie miasta.

W tym przypadku uczestnicy ruchu muszą „uzbroić się” w cierpliwość z powodu zmian na fragmencie ul. Przejazdowej. Więcej na ten temat mówi rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie Maciej Hasik:

– Wykonawca prac przy budowie nowej DK-46 na zachodzie naszego miasta wprowadza zmianę do organizacji ruchu. Będzie polegać na wprowadzeniu odcinka, na którym ruch sterowany będzie wahadłowo na fragmencie ul. Przejazdowej – wahadło długości oko. 200 m od Modrzewiowej do ul. Spółdzielczości. W efekcie zmian niemożliwy będzie wjazd i wyjazd z ul. Energetyków przy DK-46. Za utrudnienia przepraszamy, o każdej kolejnej korekcie organizacji ruchu będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podpisał też umowę z firmą Strabag na budowę przedłużenia ul. Korfantego od Skweru Lotników do ul. Bugajskiej. – Będzie to znakomite połączenie drogowe, piesze i rowerowe zarówno z DK-46 i Olsztynem, jak i całą Jurą krakowsko-częstochowską – dodaje Maciej Hasik.

Przedłużenie ulicy Korfantego to inwestycja kluczowa pod względem obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Częstochowie.

Spory niepokój wśród częstochowskich uczestników ruchu wzbudza jednak sprawa przebudowy al. Wojska Polskiego. Przypomnijmy, że termin zakończenia inwestycji to 30 listopada przyszłego roku:

– Odbyło się spotkanie robocze z kadrą zarządzającą grupy NDI, nowego wykonawcy przebudowy alei Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91), z którym w ubiegłym tygodniu Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podpisał umowę wykonawczą. Spotkanie było związane z formalnym przekazaniem placu budowy przez MZD konsorcjum wykonawczemu i okazją do przedstawienia informacji o pracach, które będą kolejno realizowane.

Wykonawca zapowiada, że po przygotowaniu frontu robót, jeszcze w ramach obecnej organizacji ruchu, w pierwszej kolejności należy spodziewać się:
– założenia osnowy geodezyjnej w celu umożliwienia realizacji robót budowlanych,
– rozpoczęcia przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznych na odcinku od wiaduktu nad ul. Bór do obiektu nad aleją Pokoju,
– rozpoczęcia przebudowy kolizji sieci teletechnicznych.
W następnej kolejności, po wprowadzeniu nowej czasowej organizacji ruchu w obrębie inwestycji, wykonawca przystąpi do kolejnych etapów:
– rozbiórki pozostałych części istniejących przejść podziemnych,
– rozbiórki obiektu nad Wartą,
– przebudowy sieci ciepłowniczej na wysokości ul. Zamenhofa i ul. Brzozowej w rejonie projektowanego przejścia podziemnego,
– przebudowy kanalizacji deszczowej: w rejonie skrzyżowania z ul. Legionów, w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Rejtana, w miejscu starej estakady i przejścia podziemnego przy ul. Brzozowej,
– budowy obiektów mostowych: nad rzeką Wartą, na skrzyżowaniu z ul. Legionów i na skrzyżowaniu z ulicami: Krakowską/Rejtana.

O wszelkich zmianach w organizacji ruchu będziemy informować.

Według początkowych szacunków podstawowy zakres robót w al. Wojska Polskiego wynieść miał prawie 180 mln zł. Po zakończeniu współpracy z poprzednim wykonawcą – firmą Nowak-Mosty, MZD otworzył oferty w kolejnym postępowaniu przetargowym. Ustalony budżet wyniósł jednak niespełna 224 mln zł., a nowy wykonawca liczy pracę ponad 359 mln zł. – Miasto poszukiwało i nadal będzie poszukiwać środków w celu zmniejszenia kwoty własnego wkładu w to przedsięwzięcie – informuje rzecznik Urzędu Miasta Włodzimierz Tutaj:

– W tym zakresie miasto badało możliwości w dostępnych programach w perspektywie finansowej 2014-2020 m.in. w programie operacyjnym „Infrastruktura i środowisko”, z którego korzysta w przypadku pierwotnie otrzymanej dotacji unijnej. Miasto analizowało też perspektywy uzyskania środków oraz innych źródeł finansowania lub dofinansowania zewnętrznego. Jeżeli chodzi o środki unijne, niestety możliwości uzyskania dodatkowych funduszy w okresie finansowania do 2020 roku są praktycznie wyczerpane. W związku z ciągłym brakiem porozumienia polskiego rządu z Komisją Europejską nie ma obecnie możliwości skorzystania z nowych programów i środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. (…) Możliwości pozyskania wsparcia bezzwrotnego mogą skonkretyzować się za jakiś czas, dlatego w montażu finansowym inwestycji w grę musiał wejść preferencyjny kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Aby zapewnić możliwość realizacji inwestycji, miasto przyspieszy transzę kredytu, planowaną pierwotnie do wykorzystania w 2024 roku.

ABK

Skip to content