W środę 6 października w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie odbył się konkurs ekologiczno-przyrodniczy „EKO-maniak”. W pięciu rundach uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę przyrodniczą, geograficzną, ekologiczną a także pokazali krótkie inscenizacje artystyczne na temat wybranego przez siebie zwierzęcia znajdującego się w Polsce pod ochroną.

W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział reprezentacje szkół podstawowych nr 13, 15 i 46 oraz Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia. Oprócz sprawdzenia wiedzy teoretycznej, na uczestników konkursu czekały także zadania pobudzające kreatywność. O szczegółach dziewiątej edycji EKO-maniaka mówi Agnieszka Górnik z SP46, organizatorka konkursu:

Już po raz dziewiąty spotykamy się na międzyszkolnym konkursie przyrodniczo-ekologicznym EKO-maniak. W tym roku, ze względu na pandemię, mamy cztery drużyny. W tym roku skupiamy się przede wszystkim na treściach biologicznych i geograficznych. Ale oczywiście też była runda, gdzie sprawdzaliśmy znajomość postaw ekologicznych. Chyba najciekawszą konkurencją jest ta, w której drużyny miały przygotować prezentacje o wybranym zwierzęciu, które jest objęte ochroną w naszym kraju.

IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat

Szkoła Podstawowa nr 46 w Częstochowie nie ogranicza się jedynie do organizowania konkursów. Jak przekonuje Janusz Sikorski, dyrektor placówki, kadra nauczycielska wkłada wiele serca w to, żeby wykształcić w młodzieży poczucie odpowiedzialności za środowisko oraz naturę:

Nasza szkoła leży w ciekawym położeniu – takim proekologicznym, stąd również nasze poczynania dydaktyczne, zmierzające do tego, żeby dzieci przyzwyczajać do zachowania ekologicznego. Staramy się wpajać dzieciom te podstawy zarówno w działalności pozaszkolnej jak i przy podstawie programowej.

IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat

Pośród zadań konkursowych, w których uczestniczyli uczniowie, był test wiedzy o polskich parkach narodowych, weryfikacja wiedzy praktycznej na temat ekologii w oparciu o wyświetlony film, krótka prezentacja wybranego zwierzęcia zagrożonego wyginięciem, do której uczniowie podeszli bardzo poważnie i kreatywnie oraz sprawdzian umiejętności przeliczania długości i szerokości geograficznych. Największą liczbę punktów uzyskała reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie. Jakie były wrażenia zwyciężczyń po konkursie?

IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat

W rywalizacji decydujący okazał się poziom wiedzy uczestników. Agnieszka Górnik z zadowoleniem podsumowała dziewiątą edycję konkursu EKO-maniak i od razu zaprosiła do udziału w jubileuszowej, przyszłorocznej edycji:

Konkurs odbył się zgodnie z planem. Wyniki są bardzo wyrównane, pierwsze miejsce zajęła SP13, drugie SP46 (czyli gospodarze), trzecie miejsce SP15 i wyróżnienie zdobyła Jasnogórska Szkoła Muzyczna. Fajnie wypadła runda z prezentacjami zwierząt. Myślę, że tą formę będziemy kontynuować w przyszłych latach. Za rok będzie jubileuszowa – X edycja – do udziału w której już zapraszam.

Szczególne uznanie należy się uczniom za prezentacje dotyczące zagrożonych gatunków zwierząt. Były kreatywne, zaaranżowane w sposób artystyczny i bez wątpienia zawodnicy włożyli w ich przygotowanie wiele serca.

IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
IX edycja konkursu EKO-maniak w Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Skip to content