Jacek Krawczyk – czy mandat radnego zostanie unieważniony?

Urząd Miasta/fot. Radio Fiat

Jacek Krawczyk to wiceprzewodniczący częstochowskiej Rady Miasta, zatrudniony jednocześnie w jednej ze spółek miejskich. Czy swój mandat sprawuje legalnie? Tego chce dowiedzieć się wojewoda śląski, który skierował do rady prośbę o wyjaśnienie sytuacji.

Jak informuje rzeczniczka prasowa wojewody Alina Kucharzewska, wystosowane pismo ma na celu uzyskanie informacji, czy doszło do naruszenia przez radnego artykułu 24f ust.2 ustawy o samorządzie gminnym:

– Zgodnie z prawem to na radzie miasta ciąży obowiązek stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnemu. W sytuacji, gdy przyczyną wygaśnięcia jest naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub działalności. Przede wszystkim czekamy na wyjaśnienia częstochowskiej Rady Miasta. Czekamy na to czy rada uzna, iż radny naruszył tutaj przepisy prawa.

Z artykułu 24f ustawy o samorządzie gminnym wynika, że: „(…) radni nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne”. Jak wyglądać będzie miejska procedura w sprawie Jacka Krawczyka? Na to pytanie odpowiada rzecznik urzędu miasta, Włodzimierz Tutaj:

– Urząd miasta nie ma kompetencji do komentowania spraw związanych z kwestią sprawowania funkcji przez radnego. W tym przypadku wątpliwości organu nadzoru, czyli wojewody, dotyczących ważności mandatu jednego z częstochowskich radnych. Mogę przekazać więc jedynie informacje z biura Rady Miasta, dotyczące procedury w tej sprawie. Po otrzymaniu korespondencji od wojewody, przewodniczący Rady Miasta skierował prośbę o złożenie wyjaśnień przez radnego. Wyjaśnienia te będą przedmiotem analizy przez Komisję Praworządności i Samorządu Rady Miasta Częstochowy. Pomocna będzie też opinia prawna przygotowana przez radcę prawnego, obsługującego Radę Miasta. Komisja przedstawi stosowne rekomendacje Radzie Miasta, która podejmie decyzję i przekaże odpowiedź wojewodzie. Jeżeli wojewoda lub Rada Miasta uznaliby za zasadne wygaszenie mandatu radnego, pozostaje droga odwoławcza w Sądzie Administracyjnym.

O komentarz w sprawie korespondencji wojewody dotyczącej domniemanej nieważności mandatu Jacka Krawczyka poprosiliśmy radnego Pawła Rukszę:

– Ustawa o samorządzie gminnym od dawna zakazuje pełnienia jednocześnie dwóch ról – radnego, wybranego przez mieszkańców do organu stanowiącego oraz pracującego w jednostce gminnej. Mowa jest także o zarządzaniu lub byciu pełnomocnikiem takiej spółki. Należy zbadać, jaką rolę w Oczyszczalni Ścieków Warta pełni Jacek Krawczyk.

W ostatnich wyborach samorządowych Jacek Krawczyk był kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Częstochowy. Z biegiem czasu opuścił szeregi Koalicji, wstępując do klubu Wspólnie dla Częstochowy. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

ABK

Skip to content