Fot. Radio Fiat

Trwa inwestycja Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, polegająca na budowie nowoczesnej jadłodajni. Budynek powstanie obok magazynu żywności przy ul. Ogrodowej.

O szczegółach inwestycji mówi ks. Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas:

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej rozpoczął inwestycję, która jest związana z pomocą osobom potrzebującym. Jako, że są coraz większe wymagania co do obiektów, więc i my w tym roku rozpoczęliśmy budowę kuchni z jadłodajnią dla osób potrzebujących wraz z miejscem do wydawania posiłków na zewnątrz. Ta kuchnia będzie obsługiwała wszystkie nasze jednostki, które prowadzimy. Osoby, które będą przychodziły na miejsce również otrzymają posiłek.

Fot. Radio Fiat

Ta kuchnia również będzie realizować programy ekologiczne, związane z Ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Po to została ona postawiona obok magazynu Caritas, żeby żywność która nie została wzięta przez beneficjentów a ma krótki termin ważności, została przetworzona i następnie rozdysponowana osobom najbardziej potrzebującym. Zatem jest to pewne takie dopełnienie tego magazynu który mamy. A dzięki temu, że ta kuchnia jest obok magazynu, to sprawi, że nic się nie zmarnuje.
– dodaje ks. Marek Bator.

Fot. Radio Fiat

Działania Caritas nie sprowadzają się jedynie do pomagania w ramach swojej wspólnoty czy swojego narodu. Caritas jest instytucją, która zawsze przychodzi z pomocą wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich narodowości czy religii. Ostatnio pomoc jest bardzo potrzebna palestyńskim rodzinom, o czym mówi pochodzący z Częstochowy ks. Paweł Dzieżkowski, zastępca dyrektora Caritas Polska:

Szczególnie teraz mówimy głośniej o Ziemi Świętej, bo po raz kolejny trwa tam dramat ludzi, którzy doświadczają przemocy i wojny. Rozszerzyliśmy nasz program „Rodzina Rodzinie” właśnie o Strefę Gazy, gdzie naszą pomocą zostało objętych 100 rodzin, które otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe, które pozwala im na zakup żywności, opału, leków, pokrycie najpilniejszych wydatków. Ten program, który na początku był skierowany do ofiar wojny domowej w Syrii, właśnie jest teraz skierowany też do rodzin, które mieszkają w Strefie Gazy. Czyli polskie rodziny wspierają rodziny mieszkające właśnie tam, w Ziemi Świętej.

Program „Rodzina Rodzinie” obejmował pierwotnie pomoc ofiarom wojny domowej w Syrii, a teraz rozszerzony został także na ofiary agresji w Palestynie. Więcej informacji na temat tego programu, jak i o możliwości zaangażowania się w pomoc rodzinom syryjskim i palestyńskim, można znaleźć na stronie internetowej www.caritas.pl, w zakładce „Pomoc na świecie”.

RG

Skip to content