Jak odpowiedzialnie sprzedawać alkohol?

Alkohol2

Właściciele sklepów alkoholowych i sprzedający w nich pracownicy, mogli wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu na temat „ Zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych”, które odbyło się w dniu dzisiejszym w naszym mieście. Inicjatywa została zorganizowana w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie. Wśród poruszonych tematów były między innymi: prawne aspekty związane ze sprzedażą napojów alkoholowych, podstawowe zasady asertywnej odmowy, ustawowe przesłanki cofnięcia koncesji oraz zasady reklamy i promocji napojów wyskokowych. „Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną, ponieważ nigdy nie wiemy jak nasz organizm zareaguje na ten alkohol. Zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o osoby nieletnie, młode, które tak naprawdę nie wiedzą po jakiej dawce, jakiej reakcji organizmu mogą się spodziewać. Nie jest możliwe całkowite wyleczenie z alkoholizmu, a jedynie zahamowanie narastania jego objawów i szkód zdrowotnych z nim związanych. Możemy zaleczyć, ale nigdy nie wyleczyć. Jednokrotna dawka alkoholu dla kobiety w ciąży może skutkować poważnymi defektami płodu, czy chorobą dziecka. I ta choroba to Alkoholowy Zespół Płodowy – FAS. Musimy mieć świadomość tego, że sprzedając lub kupując nieletniemu alkohol tak naprawdę popełniamy przestępstwo i możemy być za to pociągnięci do odpowiedzialności karnej” – powiedziała przedstawicielka Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie, które przygotowało szkolenie dla przybyłych osób. Należy jednak zauważyć, że liczba uczestników była bardzo niewielka mimo zaproszeń i otwartego charakteru akcji. Być może frekwencja będzie większa w przyszłości, kiedy uda się zgodnie z propozycją samych sprzedawców zorganizować spotkanie z przedstawicielami policji i straży miejskiej, ponieważ współpraca służb bezpieczeństwa z handlującymi alkoholem nie układa się najlepiej.

MT

Skip to content