34978 to liczba interwencji podjętych przez Straż Miejską w Częstochowie w 2019 roku. Jest to mniej, niż w roku poprzednim. Wpływ na to miała m.in. mniejsza liczba funkcjonariuszy odpowiadających za bezpieczeństwo w mieście.

Średnio strażnicy miejscy podejmowali ok. 100 interwencji dziennie. Spośród całej ubiegłorocznej liczby zdarzeń ponad 18 tys. pochodziło z telefonicznych zgłoszeń mieszkańców.

– W 2019 roku Strażnicy Miejscy przekazali Pogotowiu Ratunkowemu, przytuliskom lub rodzinom 629 osób. Prawie 1600 osób zostało przekazanych do miejsca zamieszkania, do rodzin lub Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Mam tutaj na myśli osoby, które znajdowały się pod znacznym wpływem alkoholu, a stan ten zagrażał ich życiu lub zdrowiu. Ponadto w 2019 roku Straż Miejska w Częstochowie przekazała policji 244 sprawy, w których Straż Miejska ujawniła 89 sprawców przestępstw – mówił Artur Kucharski, rzecznik Straży Miejskiej w Częstochowie,

W trakcie ubiegłorocznych służb i patroli spostrzeżono 1505 przypadków poważnych usterek technicznych na terenie miasta oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń tzw. użyteczności publicznej. Chodzi tu m.in. o braki oświetlenia, dziury w chodnikach oraz powalone drzewa. Do statystyk Straży Miejskiej wliczane są także interwencje podjęte za pomocą miejskiego monitoringu:

– W poprzednim roku pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu wizyjnego ujawnili 1360 zdarzeń wymagających interwencji. 1103 razy interweniowali nasi strażnicy, pozostałe zadania przekazaliśmy do realizacji policji, pogotowia ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego – dodał rzecznik SM w Częstochowie.

W każdy poniedziałek na antenie Radia Fiat oraz na portalu czestochowskie24.pl podsumowujemy weekendowe działania policji, straży pożarnej oraz Straży Miejskiej w Częstochowie. W cotygodniowych raportach przedstawiamy statystyki różnych interwencji i publikujemy najciekawsze oraz najniebezpieczniejsze interwencje podejmowane przez częstochowskie służby mundurowe.

BNO

Skip to content